حساب سپرده ارزی دلار آمریکا بانک دی

شرکت
سود
4.80 ٪

یک ماهه: 1 درصد
3 ماهه: 3 درصد
6 ماهه: 4 درصد
9 ماهه: 4.25 درصد
یک ساله: 4.80 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
1,000 واحد
نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز