حساب سپرده ارزی یورو بانک توسعه صادرات

سود
3 ٪

6 ماهه: 2 درصد
یک ساله: 3 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
700 واحد

برای حساب سپرده مدت‌دار ارزی در قالب سپرده های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله، حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و حداقل مانده 700 یورو

نوع پرداخت سود
ریالی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز