حساب سپرده ارزی دلار آمریکا بانک حکمت ایرانیان

سود
4 ٪

یک ماهه: 1.75 درصد
3 ماهه: 2.25 درصد
6 ماهه: 2.75 درصد
9 ماهه: 3.5 درصد
یک ساله: 4 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
  • افتتاح حساب‌های ارزی به ارزهای یورو و دلار امکان پذیر است.
  • به دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جاری ارزی سود تعلق نمی‌گیرد.
حداقل موجودی
100 واحد

حداقل مبلغ قابل قبول به دلار یا معادل آن به سایر ارزها و حداقل مانده حساب های ارزی:

حداقل قرض الحسنه پس انداز ارزی: 100 دلار، حداقل مانده حساب: 10 دلار

حداقل سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی: 1000 دلار، حداقل مانده حساب: 1000 دلار

حداقل قرض الحسنه جاری ارزی: 5000 دلار، حداقل مانده حساب: 1000 دلار

نوع پرداخت سود
ارزی
حداقل موجودی منشا داخلی
1000
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز