طرح همپا بانک قوامین با نرخ سود 8 تا 18 درصد

با استفاده از پذیرنده‌های پایانه‌های فروشگاهی (pos) بانک قوامین می‌توانید علاوه بر دریافت سود سپرده، تسهیلات کم‌بهره این بانک را نیز دریافت کنید. توضیحات «رده» را پس از جدول حتما بخوانید.

حساب سپرده لازم
قرض الحسنه

حساب جاری یا حساب کوتاه مدت عادی با نرخ سود 10 درصد

مدت زمان مسدودی سپرده
125 ماه

در این طرح مشتری می‌تواند با توجه به مدت‌زمان سپرده‌گذاری تا 125 درصد میانگین حساب خود، تسهیلات دریافت کند که حداقل آن 5 میلیون تومان خواهد بود.

مدت زمان خواب سپرده
4 ماه
  • حداقل مدت‌زمان سپرده‌گذاری برای دارندگان حساب جاری 4 ماه و حداکثر مدت‌زمان سرمایه‌گذاری 6 ماه خواهد بود.
  • حداقل مدت سپرده‌گذاری برای مشتریان دارای حساب کوتاه‌مدت 6 ماه و حداکثر 10 ماه خواهد بود.
میزان سپرده
1000000

حداقل مانده‌حساب برای افتتاح و امتیاز گیری در طرح همپا، یک‌میلیون تومان و حداقل میانگین لازم برای دریافت تسهیلات 4 میلیون تومان است.

سود سپرده
10 ٪

مشتریانی که دستگاه کارتخوان آن ها به حساب کوتاه مدت قوامین متصل است، سود سپرده 10 درصدی دریافت می کنند.

کف مبلغ وام
5,000,000 تومان
سود
8 ٪

سود تسهیلات همپا با توجه به مدت‌زمان سپرده‌گذاری و تعداد اقساط بین 8 تا 18 درصد متغیر خواهد بود.

نیاز به سپرده

مشتریان دارای پذیرنده پایانه‌های فروشگاهی بانک قوامین می‌توانند با توجه به میانگین گردش حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت متصل به پایانه فروشگاهی خود در یک دوره معین و کسب امتیاز لازم، تسهیلات دریافت کنند.

حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه

تعداد اقساط تسهیلات همپا حداقل 6 ماه و حداکثر 36 ماه تعیین‌شده است که با توجه به نوع حساب متصل به کارتخوان، مدت سرمایه گذاری و میزان تسهیلات متغیر خواهد بود.

نوع ضمانت
اعتبار شغلی
مسدودی سپرده
مدارک لازم

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود

 

طرح تسهیلاتی همپا بانک قوامین

طرح همپا بانک قوامین مختص مشتریانی است که دارای پذیرنده پایانه‌های فروشگاهی ((pos بانک قوامین هستند. مشتریان دارای پذیرنده پایانه‌های فروشگاهی می‌توانند با توجه به میانگین گردش حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت متصل به پایانه فروشگاهی خود در یک دوره معین و کسب امتیاز لازم، تسهیلات دریافت کنند.

 

اخذ طرح همپا با میانگین حساب‌جاری

طرح همپا بانک قوامینمشتریانی که پذیرنده‌های پایانه فروشگاهی آن‌ها به‌حساب جاری متصل است، با حداقل یک‌میلیون تومان مانده‌حساب می‌توانند برای محاسبه میانگین و شرکت در این طرح اقدام کنند. حداقل مدت‌زمان سپرده‌گذاری برای استفاده از این طرح 4 ماه، حداکثر مدت‌زمان سرمایه‌گذاری 6 ماه و حداقل میانگین لازم برای دریافت تسهیلات در این طرح، 4 میلیون تومان است. در این طرح به‌حساب سپرده مشتریان سودی تعلق نمی‌گیرد.

 

مبلغ، سود و تعداد اقساط تسهیلات بانک قوامین با میانگین حساب‌جاری

در این طرح مشتری می‌تواند با توجه به مدت سرمایه‌گذاری تا 125 درصد میانگین حساب خود، تسهیلات دریافت کند که حداقل آن 5 میلیون تومان خواهد بود. نرخ سود تسهیلات این طرح با توجه به مدت‌زمان سپرده‌گذاری و تعداد اقساط بین 8 تا 18 درصد متغیر خواهد بود. تعداد اقساط تسهیلات همپا حداقل 6 ماه و حداکثر 36 ماه تعیین‌شده است.

میانگین حساب ضریب تعداد اقساط تعداد اقساط نرخ سود ضریب تسهیلات
4 ماه 5 20 17% 75%
4 ماه 4 16 17% 100%
4 ماه 3 12 17% 125%
4 ماه 3 12 15% 100%
4 ماه 2 8 13% 125%
4 ماه 2 8 10% 100%
5 ماه 5 25 17% 75%
5 ماه 4 20 17% 100%
5 ماه 3 15 17% 125%
5 ماه 3 15 15% 100%
5 ماه 2 10 13% 125%
5 ماه 2 10 9% 100%
6 ماه 5 30 17% 75%
6 ماه 4 24 17% 100%
6 ماه 3 18 17% 125%
6 ماه 3 18 14% 100%
6 ماه 2 12 12% 125%
6 ماه 2 12 8% 100%

 اخذ تسهیلات طرح همپا با میانگین حساب کوتاه‌مدت

در این طرح مشتریانی که پذیرنده‌های پایانه فروشگاهی آن‌ها به‌حساب کوتاه‌مدت متصل است، علاوه بر دریافت سود سپرده 10 درصدی می‌توانند با توجه به میانگین حساب خود، تسهیلات دریافت کنند. حداقل مانده‌حساب برای افتتاح و امتیاز گیری در طرح همپا، یک‌میلیون تومان و حداقل میانگین لازم برای دریافت تسهیلات 4 میلیون تومان است. حداقل مدت سپرده‌گذاری برای مشتریان دارای حساب کوتاه‌مدت 6 ماه و حداکثر 10 ماه خواهد بود.

 

مبلغ، سود و تعداد اقساط تسهیلات همپا با میانگین حساب کوتاه‌مدت

در این طرح مشتری می‌تواند با توجه به مدت‌زمان سپرده‌گذاری تا 125 درصد میانگین حساب خود، تسهیلات دریافت کند که حداقل آن 5 میلیون تومان خواهد بود. نرخ سود تسهیلات این طرح نیز با توجه به مدت‌زمان سپرده‌گذاری و تعداد اقساط بین 8 تا 18 درصد متغیر خواهد بود. تعداد اقساط تسهیلات همپا حداقل 6 ماه و حداکثر 30 ماه تعیین‌شده است.

میانگین حساب ضریب تعداد اقساط تعداد اقساط نرخ سود ضریب تسهیلات
6 ماه 2 12 18% 100%
6 ماه 1 6 18% 125%
6 ماه 1 6 14% 100%
7 ماه 2 14 18% 100%
7 ماه 1 7 18% 125%
7 ماه 1 7 14% 100%
8 ماه 2 16 18% 100%
8 ماه 1 8 18% 125%
8 ماه 1 8 14% 100%

مراحل و شرایط ویژه طرح همپا بانک قوامین

  • مراجعه به یکی از شعب بانک قوامین و افتتاح حساب
  • واریز حداقل مبلغ در حساب و تکمیل فرمهای مربوط به دریافت پایانه فروشگاهی
  •  کارکرد با حساب افتتاح‌شده جهت برخورداری از امتیازات لازم
  •  مراجعه به واحد اعتبارات شعبه و ارائه درخواست تسهیلات پس از گذشت مدت‌زمان سپرده‌گذاری، ارائه مدارک انعقاد و امضا قرارداد تسهیلات
  • امکان کسب امتیاز هم‌زمان با دوره بازپرداخت اقساط، جهت دریافت تسهیلات مجدد بعد از تسویه تسهیلات قبلی وجود دارد.
  • امکان استفاده بخشی از امتیاز در همان زمان و مصرف مابقی آن را در زمان دیگر و بعد از تسویه تسهیلات قبلی وجود دارد.