حساب سپرده ارزی دلار آمریکا بانک پارسیان

سود
2 ٪

۱۲ ماهه: ۲ درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
1,000 واحد
نوع پرداخت سود
ارزی
حداقل موجودی منشا داخلی
10000

مطابق قانون مبارزه با پولشویی، حداکثر وجه نقدی بدون ذکر منشأ تأمین آن، 10000 واحد به بالا است.

حداقل موجودی منشا خارجی
10000

مطابق قانون مبارزه با پولشویی، حداکثر وجه نقدی بدون ذکر منشأ تأمین آن، 10000 واحد به بالا است.

نوع بازگشت اصل سپرده
ارز