وام با سپرده بلند مدت بانک مهر اقتصاد (طرح شمیم مهر۴)

حساب سپرده لازم
بلندمدت

برای استفاده از طرح تسهیلاتی شمیم مهر، شما ابتدا باید در یکی از شعب بانک مهر اقتصاد حساب بلندمدت افتتاح کنید.

مدت زمان مسدودی سپرده
100 ماه
سود سپرده
14 ٪

نرخ سود سپرده به انتخاب مشتری 12 یا 14 درصد خواهد بود.

سود
8 ٪

سود تسهیلات طرح شمیم مهر بین 8 تا 18 درصد متغیر است که بر اساس نرخ سود سپرده و میزان تسهیلات که به انتخاب مشتری است، سود تسهیلات تعیین می‌شود.

نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه
نوع ضمانت
مسدودی سپرده

برای دریافت تسهیلات تا سقف 90 درصد مبلغ سپرده، سپرده شما به عنوان وثیقه مسدود می شود و درصورتی‌که بخواهید معادل100 درصد مبلغ سپرده خود، تسهیلات بگیرید علاوه بر وثیقه قرار دادن سپرده باید یک فقره چک ضمانت نیز معادل اصل‌وفرع تسهیلات دریافتی به بانک ارائه کنید.

سقف وام
1,000,000,000 تومان

در این طرح تا 100 % مبلغ سپرده مشتری، تسهیلات پرداخت می شود.

نام وام
شمیم مهر 4
مسدودی سپرده
قسط وام
برای مشاهده این قسمت باید از اعضای رده باشید.
کل سود وام
برای مشاهده این قسمت باید از اعضای رده باشید.
مجموع رقم وام و سود
برای مشاهده این قسمت باید از اعضای رده باشید.