وام پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن

حساب سپرده لازم
قرض الحسنه

• در صورت عدم استفاده از امتیاز حساب پس‌انداز مسکن جوانان, در هنگام فسخ حساب نرخ سودی بر اساس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به آن پرداخت می‌شود.

مدت زمان خواب سپرده
180 ماه
 • از زمان اولین سپرده‌گذاری دریافت وام حداکثر 15 سال است.
میزان سپرده
38000
 •  مبلغ سپرده‌گذاری ماهانه برای حساب‌های افتتاحی در سال 1397 و در سال اول : مبلغ 38000 تومان.
 • سال دوم : ماهانه 41000 تومان
 • سال سوم : ماهانه 44000 تومان
 • سال چهارم : ماهانه 47000 تومان
 • سال پنجم : ماهانه 50000 تومان
 • سال ششم : ماهانه 53000 تومان
 • سال هفتم : ماهانه 56000 تومان
 • سال هشتم : ماهانه 59000 تومان
 • سال نهم : ماهانه 62000 تومان
 • سال دهم : ماهانه 65000 تومان
 • سال یازدهم : ماهانه 68000 تومان
 • سال دوازدهم : ماهانه 71000 تومان
 • سال سیزدهم : ماهانه 74000 تومان
 • سال چهاردهم : ماهانه 77000 تومان
 • سال پانزدهم : ماهانه 80000 تومان
سود
9 ٪

• نرخ سود تسهیلات اعطایی با توجه به مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان استفاده از تسهیلات تعیین خواهد شد.

نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
240 ماه

• حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مقطع استفاده از تسهیلات تعیین خواهد گردید.

نوع ضمانت
سند ملک

سقف تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان به واحدهایی تعلق می‌گیرد که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آن‌ها بیش از 20 سال سپری نشده باشد. چنانچه از تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی بیش از 20 سال و حداکثر تا 25 سال سپری‌شده باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت در سراسر ایران 350 میلیون ریال خواهد بود.

سقف وام
250,000,000 تومان

سقف تسهیلات برای شهر تهران ۲۵۰ میلیون تومان است.

حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم‌بندی جغرافیایی (شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها) برای حساب‌های افتتاحی طی سال 1397 به ترتیب :

 1. در پایان سال پانزدهم و در تهران: 250 میلیون تومان
 2. در پایان سال پانزدهم و در شهرهای بزرگ: 177 میلیون تومان
 3. در پایان سال پانزدهم و در سایر شهرها: 142 میلیون تومان
 4. در در پایان سال ششم و در تهران: 100 میلیون تومان
 5. در پایان سال ششم و در شهرهای بزرگ: 83 میلیون تومان
 6. در پایان سال ششم و در سایر شهرها: 66 میلیون تومان
 • شهرهای بزرگ: کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم و شیراز
مسدودی سپرده
قسط وام
برای مشاهده این قسمت باید از اعضای رده باشید.
کل سود وام
برای مشاهده این قسمت باید از اعضای رده باشید.
مجموع رقم وام و سود
برای مشاهده این قسمت باید از اعضای رده باشید.
مدارک لازم

با سپرده‌گذاری مستمر ماهانه در حساب پس‌انداز مسکن جوانان پس از حداقل 5 سال و حداکثر 15 سال می‌توانید وام خرید مسکن دریافت کنید.​​​​​​

 • هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادرشده باشد می‌تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیمومیت او باشند حساب پس‌انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.
 • برداشت از حساب پس‌انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در هرسال کمتر نشود.
 • پیکر حساب، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی‌های ماهانه محاسبه می‌گردد.
 • متوسط موجودی در هرسال به‌طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هرسال سپرده‌گذاری بر عدد 12 (ماه) محاسبه می‌گردد.
 • تسهیلات متعلقه در هرسال سپرده‌گذاری به‌طور جداگانه از حاصل‌ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می‌گردد. (جهت محاسبه حتماً به شعبه مراجعه فرمایید.)
 • در ابتدای هرسال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حساب‌های جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

1- اصل و کپی سند مالکیت
2- اصل و کپی کلیه پروانه های ساخت
3- اصل و کپی کلیه پایان‌کارهای ساختمانی
4- اصل و کپی مبایعه‌نامه
5- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی خریدار و فروشنده
6- قبض برق ساختمان (درصورت تشخیص شعبه) به همراه مستندات کدپستی ملک خریداری شده
7- ارائه اصل دفترچه و یا کارت
8- اصل و کپی گواهی حقوق یا جواز کسب (ارائه مدارک شغلی خریدار)
9-اصل و کپی بنچاق (درصورت لزوم وتشخیص شعبه )
10- اصل وکپی وکالتنامه (درصورت وجود وکیل)
11- اصل وکپی اجاره‌نامه ملک (املاک اوقافی)
12- تکمیل نمونه فرم‌های مربوطه

• انتقال حساب به بستگان نزدیک (پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، نوه، مادربزرگ و پدربزرگ) بلامانع است
شرایط ویژه بانک مسکن برای افتتاح انواع حساب‌ها به نام مادر به نفع فرزند صغیر وی:
• بانک مسکن انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، حساب پس‌انداز مسکن جوانان، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت را به نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح می‌نماید.
• در هنگام افتتاح حساب‌های مذکور مادر قادر است که حق هرگونه برداشت از حساب افتتاحی را داشته باشد یا حق مذکور را از خود سلب نماید.
• در صورت فوت مادر، وجوه واریزی به‌حساب افتتاحی توسط مادر جزو ماترک مادر منظور نخواهد شد و کلاً” به طفل صغیر تعلق خواهد گرفت.
• در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن موردنظر، موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت.
• افتتاح حساب پس‌انداز مسکن جوانان به نام فرزند صغیر توسط مادر و با داشتن حق برداشت وی، امکان‌پذیر است.

با سپرده‌گذاری مستمر ماهانه در حساب پس‌انداز مسکن جوانان پس از حداقل 5 سال و حداکثر 15 سال می‌توانید وام خرید مسکن دریافت کنید.​​​​​​

 • هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادرشده باشد می‌تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیمومیت او باشند حساب پس‌انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.
 • برداشت از حساب پس‌انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در هرسال کمتر نشود.
 • پیکر حساب، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی‌های ماهانه محاسبه می‌گردد.
 • متوسط موجودی در هرسال به‌طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هرسال سپرده‌گذاری بر عدد 12 (ماه) محاسبه می‌گردد.
 • تسهیلات متعلقه در هرسال سپرده‌گذاری به‌طور جداگانه از حاصل‌ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می‌گردد. (جهت محاسبه حتماً به شعبه مراجعه فرمایید.)
 • در ابتدای هرسال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حساب‌های جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

رده‌بین:

28 دیدگاه
 1. مجتبی می‌گوید

  فرمول محاسبه وام با توجه به موجودی چیست؟

 2. مهدی بختیاری می‌گوید

  سلام وخسته نباشید من در سال ۹۶ چهل ملیون وام مسکن جوانان دریافت کردام تا به الان ۱۷ قسط به موقع و در اثره وخط پرداخت کردم … مشکلیم نداشتم و سند خانه هم به نامم هست ایا من میتونم وام مسکن جوانان طی پنج سال اینده ثبت نام کنم یا خیر…به نام خودم
  لطفان راهنمایی کنید

 3. مرتضی می‌گوید

  خیلی شیرینید
  تو ایران بعد از یک سال قیمت خونه 2 برابر میشه ، حالا طرف 15 سال پولشو بزاره حساب شما که وام بگیره باید 30 برابر قیمت خونه رو بپردازه. با اون پولی که سپرده گذاشته و وامی که میگیره می تونه پول رهن یه خونه رو جور کنه.
  شبیه شوخیه ولی واقعیته.
  البته بانک هم با پول هایی که توی حسابش جمع میشه برای خودش ملک میخره و با این کار قیمت ها رو هم مدیریت میکنه و بعد از 15 سال به شما پولتون و وامتون رو که دیگه ارزشی ندارن برمی گردونه و شما میمانید دفترچه اقساط بانک.

 4. علی احمدلو می‌گوید

  من 16 سال پیش این حساب رو باز کردم که 44 میلیون وام بگیرم. توجه داشته باشید تو اون سال 7 برابر مقدار وامی بود که بانک می داد. اما با گذشت 15 سال الان می بینم با این پول پیش پول اجاره یه آپارتمان هم نیست. و رفتم پس اندازم رو از بانک بگیرم گفتن اگر بردارم وامم سوخت میشه. بانک نه وام می ده و نه می تونم پس انداز اولیه ام رو بردارم.

  1. مهرداد می‌گوید

   خب از بین بره دوست عزیز وقتی نمیخوای وام را حداقل سپردتو بردار دیگه

  2. khbatahi می‌گوید

   من می خواهم وام برای ساختن مسکن بگیرم اولین باردارم وام مگیرم چه کارکنم وام بگیرم

 5. حمید می‌گوید

  سوال من آینه من این پولی رو که توی حساب پس انداز مسکن جوانان واریز میکنم تو این حساب پنج سال بعد که خواستم وام بگیرم میتونم این پول رو برداشت کنم ؟ یعنی همزمان با دریافت 60 میلیون وام اون تقریبا 13 14 میلیون که اون موقع میشه رو برداشت کنم یعنی 74 میلیون ؟ اگر بله میشه برنامه ریزی کنم واریزی رو بیشتر کنم تا 30 میلیون بشه تا اون زمان بتونم 90 میلیون برداشت کنم ؟

 6. محمد می‌گوید

  واقعا افتضاحه يك نوع كلاهبرداريه ، بيمه عمر بازم هر جور باشه بهتره بعد ٢٠ سال كلي بهت پول ميده از بدون باز پرداخت

 7. کیمیا می‌گوید

  خب وقتی بار اول بانک گفته ماهانه اینقدر پول بدید دیگه چه معنی داره دوباره میاین میگین نه باید بیشتر بدین همون بار اول به من گفتین ماهانه ایقد میشه حالا دیروز پیامک اومده که به علت تورم و نمیدونم چی به بانک مراجعه کنین و پول بیشتر بدین. آقا اصلا میتونم پولم و برگردونم؟؟؟ من حوصله ندارم دوباره چند وقت دیگه میگید بازم بیشتر پول بدین.تکلیف خودتون روشن کنین.

 8. رجمت الله کربلایی ولیها می‌گوید

  بسیارعالی می باشد صندوق پس اندازجوانان

 9. بی نام می‌گوید

  بسیار عالیه،هر موقع پول واریز کنید هم پیامکش میاد و بابت پیامک هم پولی کم نمیشود

 10. حسین می‌گوید

  مدت بازپرداخت زده حداکثر 20سال.راسته ؟یعنی تو 20سال باید پولشو پس بدیم؟

 11. حسین می‌گوید

  مسدودی سپرده داره.کارتی که میدن روش یه برچسبی داره که تو دستگاه ها ی عابربانک و کارتخوان نمیشه استفاده کرد

 12. حسین می‌گوید

  8ساله این حساب رو دارم.دو ماه پیش رفتم بانک گفتش باید ماهانه مبلغ بیشتری بریزی. در صورتی که تو فرمی که خود بانک داده بر اساس اون ما مبالغ رو میریختیم. اما حالا بانک میگه باید بیشتر بریزید

  1. Pooria می‌گوید

   حالا تو که هشت ساله چقدر بهت وام میدن سقفش

 13. شورلت می‌گوید

  سود ۹ درصد یه جور الکی به نظر میاد. وقتی وام رو فوری ندن. مثلا یک سال پول بخوابون که چی بشه. خب اگر حساب کنیم سود یک سال رو عملا سود وام میاد رو ۱۶ درصد.شاید بیشتر بسته به مدت وام
  و یا جوانان یکجا بریزی ۱۵ سال یا ماهانه بدی( انگار قسط میدی! قبل شروع وام ) بعد ۱۵ سال پول سه برابر میشه و سود که نمیدن در اصل دوباره همون اش و کاسه بالایی
  اوراق که دیگه بدتر
  وقتی هم که میگین بهشون میگن ملک چند سال بعد خیلی گرون میشه
  خب بشه! مگه من دلال هستم!

 14. مات می‌گوید

  بانکی هست که همین مقدار بده و طولانی مدت ولی با سود کم؟ من میخوام 5 تومان بزارم 5 سال بعد بردارم وام ولی با سود کم. مسکن 50 تومان میده در این حالت ولی من با سود کم میخوام

 15. ملامحمدی می‌گوید

  تورو خدا یه ذره هم که شده خجالت بکشید واقعا آدم باید شرم بکنه از بعضی از پیشنهادات .آخه ملت رو چی فرض کردین ؟ این مبلغ رو تو طرح بانک صادرات بذارم بانک چندین باربر این وامتون رو پول میده بدون اینکه بخواد برش گردونیم و یا اگه با این مبلغ بیمه عمر بگیرم با کلیه مزایاش بعد از 15 سال باز بیشتر از مبلغ شما پول میده که اونم نیاز نیست بر گردونم

  1. سیداحمد می‌گوید

   داداچی بله میده منتهی 18 درصد میده نه 9 درصد!

  2. سیداحمد می‌گوید

   وام میده میگه برگردونین! !
   از اون.حرفا بودااا

  3. سیداحمد می‌گوید

   همچنین این وام 12 الی 20 ساله است صادرات 3 ساله میدهد!

  4. حسین می‌گوید

   مگه میشه بانکی وام بده بعد بگه نمیخواد پول رو برگردونید؟؟

 16. علی می‌گوید

  ارزش داره کلا وام مسکن جوانان؟ با توجه به قسطش
  من دارم 12 ساله پول میریزم. میخوام تازه برا همسرم هم شروع کنم 5 ساله تموم بشه بعد خونه بخریم
  اون جوانان اصلا حساب میشه؟

 17. علی می‌گوید

  پس اون سود مشارکت چیه در وام مسکن جوانان ماهیتا نوشته؟

 18. حسام می‌گوید

  واقعا مسخرس ! بعد 15 سال قیمت خونه 100 برابر میشه دیگه با وامتون میشه در اسانسورشو فقط خرید

 19. مهدی ملاحسین طهرانی می‌گوید

  با سلام
  آیا بانک مسکن طرحی دارد که هم سود پرداخت کند و هم بابت میانگین گیری وام دهد؟

  1. صادق می‌گوید

   خیر بابت سپرده گذاری های که جهت دریافت تسهیلات مسکن افتتاح شد هیچ سودی تعلق نمیگیره در صورت انصراف از دریافت تسهیلات به مبلغ سپرده شما سود کوتاه مدت تعلق میگردد.

  2. Amir می‌گوید

   بله. حساب سرمایه گذاری ممتاز هم سود می‌دهد و هم اوراق وام مسکن.