سپرده قرض الحسنه جاری بانک ملی

شرکت
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
مدارک لازم

سـپرده قرض الحسنه ای است که از ابزارهای مهم در مبــادلات پولی و بازرگانی شـــناخته م شود و خدمات بانکی از طریق صدور دسته چک و یا سپهر کارت در تمامی شعب صورت می‌گیرد.
اهلیت متقاضی – عبارت است از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق و اعمال و اجرای آن، بعبارت دیگر عاقل، بالغ و رشید بوده ‏، محجور نباشد و 18 سال تمام شمسی سن داشته باشد و افتتاح حساب برای افراد کمتر از 18 سال منوط به ارائه حکم رشد صادره از سوی مراجع ذیصلاح است .
درخواست کتبی متقاضی
ارائه کارت ملی و شناسنامه عکسدار
داشتن معرف مورد قبول  که هویت او نزد بانک محرز باشد.
   مراحل افتتاح حساب
رسیدگی به درخواست متقاضی و تحقیق در مورد شغل، محل کار و سکونت وی و حصول اطمینان از صحت آنها
استعلام از بانک مرکزی درخصوص بلامانع بودن افتتاح حساب جاری
تکمیل متن و ظهر فرم های افتتاح حساب توسط متقاضی و امضای آن در حضور متصدی مربوطه همراه با اخذ اثر انگشت، درج کد ملی و کد پستی متقاضی
درج مشخصات معرف (نام و نام خانوادگی، شماره حساب و نام شعبه ای که معرف نزد آن حساب دارد) و اطمینان از صحت اطلاعات و نمونه امضای معرف طبق مقررات موجود
   مدارک لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکتها ( اشخاص حقوقی):

تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری که به امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد
ارائه  اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه عکسدار  صاحبان شرکت
یک نسخه رونوشت مصدق اساسنامه شرکت
یک نسخه رونوشت مصدق شرکت نامه شرکت
آگهی روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تاسیس شرکت و تصویر آخرین صورتجلسه تغییرات ، انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و معرفی اشخاصی که حق امضای چکها و اسناد تعهدآور شرکت را دارند .
معرفی یک نفر معرف مورد قبول بانک
توجه : در رابطه با اشخاص حقوقی اخذ استعلام برای اعضای هیئت مدیره که دارای حق امضاء می باشند و نیز اشخاصی که چکها را به وکالت امضاء می نمایند الزامی است.
نحوه و چگونگی انسداد حساب جاری
حسابهای جاری که براساس ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح گردیده است صرفاً براساس یکی از موارد ذیل قابل انسداد خواهد بود :
دستور مراجع قضایی
دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تقاضای کتبی مشتری

سـپرده قرض الحسنه ای است که از ابزارهای مهم در مبــادلات پولی و بازرگانی شـــناخته م شود و خدمات بانکی از طریق صدور دسته چک و یا سپهر کارت در تمامی شعب صورت می‌گیرد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

2 دیدگاه
  1. علی قاسمی می‌نویسد

    امکان دریافت کترت عابر و دسترسی آنلاین روی حساب های جاری بانک ملی وجود داره

  2. عباس ترابیده می‌نویسد

    سلام آقای بانک