رده حساب قرض الحسنه جاری سپرده قرض الحسنه جاری بانک ملی

سپرده قرض الحسنه جاری بانک ملی

شرکت
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
مدارک لازم

سـپرده قرض الحسنه ای است که از ابزارهای مهم در مبــادلات پولی و بازرگانی شـــناخته م شود و خدمات بانکی از طریق صدور دسته چک و یا سپهر کارت در تمامی شعب صورت می‌گیرد.
اهلیت متقاضی – عبارت است از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق و اعمال و اجرای آن، بعبارت دیگر عاقل، بالغ و رشید بوده ‏، محجور نباشد و 18 سال تمام شمسی سن داشته باشد و افتتاح حساب برای افراد کمتر از 18 سال منوط به ارائه حکم رشد صادره از سوی مراجع ذیصلاح است .
درخواست کتبی متقاضی
ارائه کارت ملی و شناسنامه عکسدار
داشتن معرف مورد قبول  که هویت او نزد بانک محرز باشد.
   مراحل افتتاح حساب
رسیدگی به درخواست متقاضی و تحقیق در مورد شغل، محل کار و سکونت وی و حصول اطمینان از صحت آنها
استعلام از بانک مرکزی درخصوص بلامانع بودن افتتاح حساب جاری
تکمیل متن و ظهر فرم های افتتاح حساب توسط متقاضی و امضای آن در حضور متصدی مربوطه همراه با اخذ اثر انگشت، درج کد ملی و کد پستی متقاضی
درج مشخصات معرف (نام و نام خانوادگی، شماره حساب و نام شعبه ای که معرف نزد آن حساب دارد) و اطمینان از صحت اطلاعات و نمونه امضای معرف طبق مقررات موجود
   مدارک لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکتها ( اشخاص حقوقی):

تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری که به امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد
ارائه  اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه عکسدار  صاحبان شرکت
یک نسخه رونوشت مصدق اساسنامه شرکت
یک نسخه رونوشت مصدق شرکت نامه شرکت
آگهی روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تاسیس شرکت و تصویر آخرین صورتجلسه تغییرات ، انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و معرفی اشخاصی که حق امضای چکها و اسناد تعهدآور شرکت را دارند .
معرفی یک نفر معرف مورد قبول بانک
توجه : در رابطه با اشخاص حقوقی اخذ استعلام برای اعضای هیئت مدیره که دارای حق امضاء می باشند و نیز اشخاصی که چکها را به وکالت امضاء می نمایند الزامی است.
نحوه و چگونگی انسداد حساب جاری
حسابهای جاری که براساس ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح گردیده است صرفاً براساس یکی از موارد ذیل قابل انسداد خواهد بود :
دستور مراجع قضایی
دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تقاضای کتبی مشتری

سـپرده قرض الحسنه ای است که از ابزارهای مهم در مبــادلات پولی و بازرگانی شـــناخته م شود و خدمات بانکی از طریق صدور دسته چک و یا سپهر کارت در تمامی شعب صورت می‌گیرد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

2 دیدگاه
 1. علی قاسمی می‌نویسد

  امکان دریافت کترت عابر و دسترسی آنلاین روی حساب های جاری بانک ملی وجود داره

  3
  2
 2. عباس ترابیده می‌نویسد

  سلام آقای بانک

  1
وام بدون ضامن
×
وام بدون ضامن
وام بدون ضامن با اپلیکیشن رده