رده حساب قرض الحسنه جاری حساب جاری مِهان

حساب جاری مِهان

شرکت
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
مدارک لازم

بانک ملّت برای توسعه و ارتقای خدمات حساب جاری، خدمت حساب جاری مِهان را فقط برای مشتریان برتر عرضه کرده است.
خدمات ویژه مشتریان حساب جاری مِهان
 اعطای تخفیف در نرخ کارمزد خدمات بانکی؛
 اعطای کارت اعتباری ویژه؛
اعطای تسهیلات با حداقل نرخ مجاز:
تسهیلات خرید دین،
اعتبار در حساب جاری،
تسهیلات سرمایه در گردش،
برقراری حد اعتباری (متناسب با نوع فعالیت مشتری)؛
عرضه خدمات بیمه ای؛
انجام مشاوره های بانکی
صدور”ملت کارت مِهان؛
صدور”دسته چک مِهان“.
تخفیف کارمزد خدمات بانکی
خدمات زیر برای دارندگان”حساب جاری مِهان” در همه شعب بانک ملت با پنجاه درصد تخفیف نرخ کارمزد انجام می شود:
صدور کارت مغناطیسی؛
صدور چک های بانکی و بین بانکی؛
وصول چک های شهرستان و چک های عهده شعب.
برای استفاده از این تخفیف لطفاً کارت شناسایی و”ملت کارت مِهان” خود را همراه داشته باشید.
اعطای”کارت اعتباری ویژه مهان
مشتریان مهان می توانند با دریافت”کارت اعتباری ویژه” بهای کالاها و خدمات مورد نیاز خود را (به اندازه) اعتبار کارت از محل اعتباری که بانک به ایسان اعطا می کند، به صورت الکترونیک پرداخت کنند.
کارت اعتباری برای دارندگان”حساب جاری مِهان” با شرایط ویژه و در کم ترین زمان ممکن صادر می شود.
پس از تحویل کارت، بانک در سررسیدهای توافق شده، صورت حساب خرید های هر دوره را از طریق پست الکترونیک یا پیام کوتاه به مشتری اعلام می کند
دارندگان کارت اعتباری، چنانچه بدهی خود را تا ده روز پس از ارسال صورت حساب پرداخت کنند، بابت اعتبار استفاده شده هیچ گونه سودی پرداخت نخواهند کرد.
تنوع تسهیلات ویژه
حساب جاری مِهان” انواع تسهیلات ویژه زیر حداقل نرخ مجاز سود اعطا می شود
تسهیلات خرید دین، مخصوص بخش فعال تولید (خرید دین عبارت است از خرید اسناد و اوراق تجاری مدت دار توسط بانک، به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی
اعتبار به حساب جاری(اعتبار حساب جاری عبارت است از میزان اعتبار اعطا شده به حساب جاری مشتری برای تامین کسری چک های صادرشده
تسهیلات سرمایه در گردش (با تخفیف ویژه و حداقل سود مورد انتظار بانک
حد اعتباری
حد اعتباری، تعیین کننده میزان تسهیلات یا تعهداتی است که مشتری می تواند در طول دوره زمانی معین و طی یک یا چند فقره قرارداد (به اندازه رقم مصوب) استفاده کند.
برخی مزایای حد اعتباری عبارت است از
 کاهش دفعات مراجعه به شعب؛
امکان دریافت تسهیلات یا تعهدات تخصیص یافته بدون مراجعه به شعبه؛
سرعت عمل مطلوب برای اجابت درخواست های اعتباری مشتریان .
خدمات بیمه صاحبان”حساب جاری مِهان
بیمه درمان تکمیلی مشتریان مهان و یک تن از اعضای خانواده هر مشتری تاسقف 000ر000ر100 ریال (پرداخت هزینه بیمه برعهده بانک است) شامل موارد ذیل:
آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی قلب؛
انواع سنگ شکن؛
دیسک ستون فقرات؛
جراحی قلب؛
پیوند کلیه، ریه، مغزاستخوان؛
انواع سرطان؛
گامانایف؛
سایر خدمات بیمه با تخفیف ویژه (پرداخت هزینه برعهده مشتری است) شامل موارد ذیل:

بیمه نامه میزان تخفیف
بدنه خودرو(نقدی ) 35%علاوه برسایر تخفیفات
بدنه خودرو (قسطی )        25% علاوه برسایر تخفیفات
مسئولیت 30%
آتش سوزی       25%
حادثه انفرادی     25%
داشتن حداقل سن 18 سال تمام
داشتن سواد خواندن و نوشتن
داشتن یک نفر معرف که نزد بانک حساب جاری داشته باشد.
محروم نبودن از افتتاح حساب جاری (از طریق استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب جام
ارائه اصل و تصویر شناسنامه وکارت ملی عکس دار برای اشخاص حقیقی
ارائه اصل و تصویر گذرنامه و مجوز اقامت درایران برای اشخاص خارجی
ارائه اصل و تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی کشور و … برای اشخاص حقوقی)
تکمیل و امضای فرم‌های مربوطه

بانک ملّت برای توسعه و ارتقای خدمات حساب جاری، خدمت حساب جاری مِهان را فقط برای مشتریان برتر عرضه کرده است.
خدمات ویژه مشتریان حساب جاری مِهان
 اعطای تخفیف در نرخ کارمزد خدمات بانکی؛
 اعطای کارت اعتباری ویژه؛
اعطای تسهیلات با حداقل نرخ مجاز:
تسهیلات خرید دین،
اعتبار در حساب جاری،
تسهیلات سرمایه در گردش،
برقراری حد اعتباری (متناسب با نوع فعالیت مشتری)؛
عرضه خدمات بیمه ای؛
انجام مشاوره های بانکی
صدور"ملت کارت مِهان؛
صدور"دسته چک مِهان".
تخفیف کارمزد خدمات بانکی
خدمات زیر برای دارندگان"حساب جاری مِهان" در همه شعب بانک ملت با پنجاه درصد تخفیف نرخ کارمزد انجام می شود:
صدور کارت مغناطیسی؛
صدور چک های بانکی و بین بانکی؛
وصول چک های شهرستان و چک های عهده شعب.
برای استفاده از این تخفیف لطفاً کارت شناسایی و"ملت کارت مِهان" خود را همراه داشته باشید.
"اعطای"کارت اعتباری ویژه مهان
مشتریان مهان می توانند با دریافت"کارت اعتباری ویژه" بهای کالاها و خدمات مورد نیاز خود را (به اندازه) اعتبار کارت از محل اعتباری که بانک به ایسان اعطا می کند، به صورت الکترونیک پرداخت کنند.
کارت اعتباری برای دارندگان"حساب جاری مِهان" با شرایط ویژه و در کم ترین زمان ممکن صادر می شود.
پس از تحویل کارت، بانک در سررسیدهای توافق شده، صورت حساب خرید های هر دوره را از طریق پست الکترونیک یا پیام کوتاه به مشتری اعلام می کند
دارندگان کارت اعتباری، چنانچه بدهی خود را تا ده روز پس از ارسال صورت حساب پرداخت کنند، بابت اعتبار استفاده شده هیچ گونه سودی پرداخت نخواهند کرد.
تنوع تسهیلات ویژه
حساب جاری مِهان" انواع تسهیلات ویژه زیر حداقل نرخ مجاز سود اعطا می شود"
تسهیلات خرید دین، مخصوص بخش فعال تولید (خرید دین عبارت است از خرید اسناد و اوراق تجاری مدت دار توسط بانک، به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی
اعتبار به حساب جاری(اعتبار حساب جاری عبارت است از میزان اعتبار اعطا شده به حساب جاری مشتری برای تامین کسری چک های صادرشده
تسهیلات سرمایه در گردش (با تخفیف ویژه و حداقل سود مورد انتظار بانک
حد اعتباری
حد اعتباری، تعیین کننده میزان تسهیلات یا تعهداتی است که مشتری می تواند در طول دوره زمانی معین و طی یک یا چند فقره قرارداد (به اندازه رقم مصوب) استفاده کند.
برخی مزایای حد اعتباری عبارت است از
 کاهش دفعات مراجعه به شعب؛
امکان دریافت تسهیلات یا تعهدات تخصیص یافته بدون مراجعه به شعبه؛
سرعت عمل مطلوب برای اجابت درخواست های اعتباری مشتریان .
خدمات بیمه صاحبان"حساب جاری مِهان"
بیمه درمان تکمیلی مشتریان مهان و یک تن از اعضای خانواده هر مشتری تاسقف 000ر000ر100 ریال (پرداخت هزینه بیمه برعهده بانک است) شامل موارد ذیل:
آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی قلب؛
انواع سنگ شکن؛
دیسک ستون فقرات؛
جراحی قلب؛
پیوند کلیه، ریه، مغزاستخوان؛
انواع سرطان؛
گامانایف؛
سایر خدمات بیمه با تخفیف ویژه (پرداخت هزینه برعهده مشتری است) شامل موارد ذیل:

بیمه نامه میزان تخفیف
بدنه خودرو(نقدی ) 35%علاوه برسایر تخفیفات
بدنه خودرو (قسطی )        25% علاوه برسایر تخفیفات
مسئولیت 30%
آتش سوزی       25%
حادثه انفرادی     25%

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم