سپرده قرض الحسنه جاری بانک قوامین

شرکت
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
مدارک لازم

حسابی است که بر اساس شرایط و مقررات مربوط که به تایید متقاضی افتتاح حساب می رسد ، افتتاح می گردد و بانک حسب درخواست صاحب حساب تمام یا قسمتی از موجودی حساب را به وی یا به اشخاص یا حساب دیگر پرداخت یا منتقل می نماید.
ضوابط و شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری :
افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
اهلیت متقاضی:شخص متقاضی می بایست عاقل، بالغ و حداقل دارای 18 سال تمام (شمسی) باشد.
شناسائی متقاضی مطابق با مفاد قانون، آئین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشوئی
یک نفر از مشتریان شناخته شده و مورد اعتماد بانک باید معرف متقاضی افتتاح حساب باشد.
حصول اطمینان از واجد شرایط بودن متقاضی برای دریافت دسته چک از طریق سامانه متمرکز بانک مرکزی مبنی بر عدم سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در سوابق بانک مذکور
حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده21 قانون صدور چک
نداشتن بدهی غیر جاری(بدهی اشخاص به بانکها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی که تعیین تکلیف نشده وکماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است).
اخذ گزارش اعتباری متقاضی از سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .

درخواست کتبی متقاضی
اصل و کپی شناسنامه عکسدار
اصل و کپی کارت ملی
مدارک لازم به منظور احراز محل کار و سکونت متقاضی(سند مالکیت/ اجاره نامه رسمی یا تنظیم شده در دفاتر مشاورین املاک مجاز(
اخذ کد پستی

حسابی است که بر اساس شرایط و مقررات مربوط که به تایید متقاضی افتتاح حساب می رسد ، افتتاح می گردد و بانک حسب درخواست صاحب حساب تمام یا قسمتی از موجودی حساب را به وی یا به اشخاص یا حساب دیگر پرداخت یا منتقل می نماید.
ضوابط و شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری :
افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
اهلیت متقاضی:شخص متقاضی می بایست عاقل، بالغ و حداقل دارای 18 سال تمام (شمسی) باشد.
شناسائی متقاضی مطابق با مفاد قانون، آئین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشوئی
یک نفر از مشتریان شناخته شده و مورد اعتماد بانک باید معرف متقاضی افتتاح حساب باشد.
حصول اطمینان از واجد شرایط بودن متقاضی برای دریافت دسته چک از طریق سامانه متمرکز بانک مرکزی مبنی بر عدم سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در سوابق بانک مذکور
حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده21 قانون صدور چک

قانون جدید چک 1400

نداشتن بدهی غیر جاری(بدهی اشخاص به بانکها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی که تعیین تکلیف نشده وکماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است).
اخذ گزارش اعتباری متقاضی از سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم