سپرده سرمایه‌گذاری هدف بانک ملت

شرکت
سود
18 ٪
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
قرعه‌کشی
مدارک لازم

از راه این سپرده، مشتریان می‏‌توانند با استفاده از برنامه‌‏ریزی مالی بانک ملت، در تاریخ دلخواه به هدف مالی خود (تأمین وجه مورد نیاز برای خرید خانه، لوازم منزل، خودرو، و …) دست یابند.
برای این منظور (چنانچه مشتری بانک ملت باشید یا در یکی از شعب بانک ملت حساب افتتاح کنید) از طریق مراجعه به سایت اینترنتی بانک ملت/ سایت بانکداری اینترنتی و مشخص کردن هدف و مدت زمان مطلوب خود، می‌توانید از برنامه‌‏ریزی مالی و پاداش سپرده‏‌گذاری منظم بهره‌‏مند‌شوید.
در این نوع سپرده‌گذاری، با پس‏انداز تدریجی ماهانه به مبلغی منظم و ثابت (حداقل 250.000 ریال) شما سود کوتاه‌مدت و پاداش سپرده‏‌گذاری منظم دریافت می‌کنید و به اهداف مالی که از پیش تعیین کرده‌اید، دست می‌یابید. سود سپرده‌‏گذاری تدریجی شما متناسب با مدت ماندگاری تا سررسید هدف محاسبه می‌شود و یک ماه پس از آخرین واریز قابل برداشت‌ است.
در تاریخ سررسید هدف، مجموع واریزهای ماهانه شما در دوران سپرده‌‏گذاری، با سود و پاداش سپرده‏‌گذاری، رقمی معادل هدف مالی از پیش تعیین‌شده شما خواهدشد.
درصورت مطالبه مبلغ سپرده یا بستن این حساب قبل از سررسید، صرفا" مشمول دریافت پاداشی مبتنی بر زمان سپرده‌گذاری خواهید‌شد و سپرده‌‏گذاری خاتمه خواهدیافت.

 
اصل و کپی شناسنامه

از راه این سپرده، مشتریان می‏‌توانند با استفاده از برنامه‌‏ریزی مالی بانک ملت، در تاریخ دلخواه به هدف مالی خود (تأمین وجه مورد نیاز برای خرید خانه، لوازم منزل، خودرو، و ...) دست یابند.
برای این منظور (چنانچه مشتری بانک ملت باشید یا در یکی از شعب بانک ملت حساب افتتاح کنید) از طریق مراجعه به سایت اینترنتی بانک ملت/ سایت بانکداری اینترنتی و مشخص کردن هدف و مدت زمان مطلوب خود، می‌توانید از برنامه‌‏ریزی مالی و پاداش سپرده‏‌گذاری منظم بهره‌‏مند‌شوید.
در این نوع سپرده‌گذاری، با پس‏انداز تدریجی ماهانه به مبلغی منظم و ثابت (حداقل 250.000 ریال) شما سود کوتاه‌مدت و پاداش سپرده‏‌گذاری منظم دریافت می‌کنید و به اهداف مالی که از پیش تعیین کرده‌اید، دست می‌یابید. سود سپرده‌‏گذاری تدریجی شما متناسب با مدت ماندگاری تا سررسید هدف محاسبه می‌شود و یک ماه پس از آخرین واریز قابل برداشت‌ است.
در تاریخ سررسید هدف، مجموع واریزهای ماهانه شما در دوران سپرده‌‏گذاری، با سود و پاداش سپرده‏‌گذاری، رقمی معادل هدف مالی از پیش تعیین‌شده شما خواهدشد.
درصورت مطالبه مبلغ سپرده یا بستن این حساب قبل از سررسید، صرفا" مشمول دریافت پاداشی مبتنی بر زمان سپرده‌گذاری خواهید‌شد و سپرده‌‏گذاری خاتمه خواهدیافت.