سپرده سرمایه گذاری تامین آتیه کارگران بانک صادرات

سود
18 ٪

مطابق نرخ بانک مرکزی

حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
قرعه‌کشی
مدارک لازم

این طرح در راستای تامین سرمایه ای قابل توجه از تشکیل پس اندازهای کوچک به منظور تامین آینده ای روشن برای کارگران و کشاورزان عزیز افتتاح می‌شود.
نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده های بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزی در هر دوره تعیین می‌شود.
مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 30 سال می باشدکه هر 5 سال یکبار تمدید می‌شود.
قابلیت سرمایه‌گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی امکان پذیر است.
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه محاسبه و مجددا" در همان حساب سرمایه‌گذاری خواهد شد.
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 100،000 تومان است.
تعیــین میزان و تعداد اقساط و سرمایه پایان دوره (بجز قســـط اول) با ضریبی از200،000 ریال به عهده سپرده گذار مــــی باشد .
در صورت توقف جریان سپرده گذاری سود حاصله متناسب با مدت، برای سپرده های اندوخته شده تا پایان دوره محاسبه و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
تأخیر یا عدم پرداخت اقساط شامل هیچگونه جریمه ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده های ماه های قبل نخواهد بود.
امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر می باشد .
امکان افتتاح حساب برای تمامی کشاورزان و کارگران وجود دارد.
اصل و کپی شناسنامه

این طرح در راستای تامین سرمایه ای قابل توجه از تشکیل پس اندازهای کوچک به منظور تامین آینده ای روشن برای کارگران و کشاورزان عزیز افتتاح می‌شود.
نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده های بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزی در هر دوره تعیین می‌شود.
مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 30 سال می باشدکه هر 5 سال یکبار تمدید می‌شود.
قابلیت سرمایه‌گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی امکان پذیر است.
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه محاسبه و مجددا" در همان حساب سرمایه‌گذاری خواهد شد.
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 100،000 تومان است.
تعیــین میزان و تعداد اقساط و سرمایه پایان دوره (بجز قســـط اول) با ضریبی از200،000 ریال به عهده سپرده گذار مــــی باشد .
در صورت توقف جریان سپرده گذاری سود حاصله متناسب با مدت، برای سپرده های اندوخته شده تا پایان دوره محاسبه و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
تأخیر یا عدم پرداخت اقساط شامل هیچگونه جریمه ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده های ماه های قبل نخواهد بود.
امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر می باشد .
امکان افتتاح حساب برای تمامی کشاورزان و کارگران وجود دارد.