سپرده سرمایه گذاری تأمین آتیه کودکان و نوجوانان بانک صادرات

سود
18 ٪

مطابق با نرخ بانک مرکزی

حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
قرعه‌کشی
مدارک لازم

این طرح می‌تواند از یک تا سی سال یا بیشتر ادامه داشته و سرمایه قابل توجهی در اختیار ایشان قرار دهد.
نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده های بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزی در هر دوره تعیین می‌شود.
مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 30 سال یا بیشترمی باشد که هر 5 سال یکبار تمدید می‌شود.
سرمایه‌گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی امکان پذیر است.
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه محاسبه و مجددا" در همان حساب سرمایه‌گذاری خواهد شد.
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 1000000 ریال می باشد.
تعیین میزان و تعداد اقساط و سرمایه پایان دوره (بجز قسط اول) با ضریبی از200000 ریال به عهده سپرده گذار است.
در صورت توقف جریان سپرده گذاری سود حاصله متناسب با مدت برای سپرده‌های اندوخته شده تا پایان دوره محاسبه و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
تأخیر یا عدم پرداخت اقساط شامل هیچگونه جریمه‌ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده‌های ماه‌های قبل نخواهد بود.
 امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
 واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر می باشد .
 افتتاح حساب برای کلیه اقشار مردم حسب دستورالعمل های موجود امکان پذیر می باشد .
 برداشت هر مبلغی از موجودی حساب در هر زمان برای مشتریان با رعایت حداقل مانده یک میلیون ریال امکان پذیر شد.
افتتاح حساب برای کلیه کودکان و نوجوانان حسب دستورالعمل های موجود امکان پذیر می باشد 
 
اصل و کپی شناسنامه

این طرح می‌تواند از یک تا سی سال یا بیشتر ادامه داشته و سرمایه قابل توجهی در اختیار ایشان قرار دهد.
نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده های بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزی در هر دوره تعیین می‌شود.
مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 30 سال یا بیشترمی باشد که هر 5 سال یکبار تمدید می‌شود.
سرمایه‌گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی امکان پذیر است.
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه محاسبه و مجددا" در همان حساب سرمایه‌گذاری خواهد شد.
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 1000000 ریال می باشد.
تعیین میزان و تعداد اقساط و سرمایه پایان دوره (بجز قسط اول) با ضریبی از200000 ریال به عهده سپرده گذار است.
در صورت توقف جریان سپرده گذاری سود حاصله متناسب با مدت برای سپرده‌های اندوخته شده تا پایان دوره محاسبه و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
تأخیر یا عدم پرداخت اقساط شامل هیچگونه جریمه‌ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده‌های ماه‌های قبل نخواهد بود.
 امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
 واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر می باشد .
 افتتاح حساب برای کلیه اقشار مردم حسب دستورالعمل های موجود امکان پذیر می باشد .
 برداشت هر مبلغی از موجودی حساب در هر زمان برای مشتریان با رعایت حداقل مانده یک میلیون ریال امکان پذیر شد.
افتتاح حساب برای کلیه کودکان و نوجوانان حسب دستورالعمل های موجود امکان پذیر می باشد 
 

14 دیدگاه
  1. احسان می‌نویسد

    گنجینه سپهر.اتیه عام کلیه اقشار که افتتاح حساب دربانک صادرات سی ساله آینده خوبی داره

    4
    25