طرح امید(۲) بانک انصار

حساب سپرده لازم
بلندمدت
مدت زمان مسدودی سپرده
90 ماه

سپرده اولیه حداقل ۶ ماه باید مسدود باشد تا بعد از ۶ ماه به‌ آن وام تعلق بگیرد.

سود سپرده
12 ٪

سود سپرده این وام بین ۱۰ الی ۱۲ ماه بر حسب مدت زمان خواب پول به انتخاب خود مشتری است.

سود
12 ٪

سود این وام به انتخاب مشتری بین ۱۲ الی ۱۶ درصد است.

نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
سقف وام
1,000,000,000 تومان
نام وام
طرح امید ۲
مسدودی سپرده
شرایط و مقررات
  • وام­‌گیرنده نباید به بانک بدهکار باشد یا وام هنوز تسویه‌نشده داشته باشد، همچنین نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.
قسط وام
33,214,310 تومان

این رقم قسط برای  حداکثر زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه است

کل سود وام
195,715,153 تومان
مجموع رقم وام و سود
1,185,110,000 تومان