وام خرید کالا بانک شهر

شرکت
حساب سپرده لازم
بلندمدت

سود سپرده بلند مدت 20 درصد سالیانه

سود سپرده
20 ٪
سود
18 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
48 ماه
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
ضامن رسمی
سقف وام
80,000,000 تومان
مسدودی سپرده
قسط وام
2,350,000 تومان
کل سود وام
32,799,998 تومان
مجموع رقم وام و سود
109,516,000 تومان

نگاهی به وام خرید کالا 80 میلیونی بانک شهر

بانک شهر به مشتریان خود وام خرید لوازم‌خانگی تا سقف 80 میلیون با سود 18 درصد پرداخت می‌کند. برای دریافت این وام باید نزد بانک شهر حساب سپرده بلندمدت باز کنید. به سپرده شما در حساب سپرده بلندمدت 20 درصد سود تعلق می‌گیرد. ازجمله شرایط این وام در بانک شهر مسدودی سپرده شما به مدت 80 ماه است. حداکثر زمان بازپرداخت هم 48 ماه است و نوع ضمانت همان مسدودی سپرده محسوب می‌شود.