سبدگردان آبان

حداقل مقدار
1,000,000,000 تومان
حداقل مدت
یک‌ساله
کارمزد ثابت
1 %
کارمزد متغیر
20 %

تا ۲۰ درصد سود سالیانه هیچ کارمزدی از سرمایه گذار اخذ نمی‌شود.
مازاد بر ۲۰ درصد سود سالیانه:
بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سودسالیانه، ۱۵ درصد سبدگردان
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سود سالیانه ۲۰ درصد سبدگردان
بین ۴۰ تا ۷۰ درصد سود سالیانه ۲۵ درصد سبدگردان
بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد سود سالیانه ۳۰ درصد سبدگردان
بالاتر از ۱۰۰ درصد سود ۳۵ درصد سبدگردان

دوره پرداخت سود
سالیانه

بعد از درخواست کتبی زمانی که سهم به فروش برسد.

شرایط فسخ قرارداد

در زمان عقد قرارداد میزان جریمه و کارمزد و … با توجه به میزان ریسک پذیری فرد تعیین می‌شود.

خدمات در شهرستان‌
پنل معاملاتی

آپدیت روزانه

اعتبار مجوز سبدگردانی
۱۴۰۰/۱۰/۱۸