سبدگردان انتخاب مفید

حداقل مقدار
5,000,000,000 تومان
حداقل مدت
دو ساله
کارمزد ثابت
1 %
کارمزد متغیر
18 %

تا ۱۸درصد معاف.
مازاد بر آن ۲۰ درصد سبدگردان ۸۰ درصد سرمایه‌گذار

دوره پرداخت سود
سالیانه

در طول سال باتوجه به شرایط می‌توان مازاد بر آورده پول برداشت کرد

شرایط فسخ قرارداد

قرارداد زیر ۲ سال بسته نمی‌شود و بعد از درخواست کتبی تا زمانی که سهم به فروش برسد.

خدمات در شهرستان‌
پنل معاملاتی

آپدیت با تاخیر ۲ روزکاری

اعتبار مجوز سبدگردانی
۱۳۹۹/۰۵/۲۹