طرح افق (۱) موسسه ملل

در طرح افق موسسه ملل می‌توانید با سپرده‌گذاری تا ۵ برابر مبلغ سپرده خود تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنید. توضیح بیشتر را در همین جدول بخوانید.

حساب سپرده لازم
کوتاه مدت عادی
هزینه‌های جانبی

۵۵ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده

مدت زمان مسدودی سپرده
60 ماه

مدت زمان مسدودی سپرده تا زمان تسویه کامل تسهیلات است

میزان سپرده
20000000

حداقل مبلغ سپرده‌گذاری ۱۰ میلیون تومان و حداکثر مبلغ سپرده‌گذاری ۲۰ میلیون تومان است همچنین در این طرح وام‌گیرنده می‌تواند تا ۵ برابر سپرده خود تسهیلات دریافت کند

سود سپرده
1 ٪
کف مبلغ وام
50,000,000 تومان
سود
18 ٪
نیاز به سپرده

برای دریافت این وام باید بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون سپرده‌گذاری کرد

حداکثر زمان بازپرداخت
60 ماه
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
ضامن رسمی

تضمین‌های این وام این‌هاست:

  • به ازای هر ۵۰ میلیون یک ضامن کسر از حقوق
  • چک
  • مسدودی سپرده اولیه
سقف وام
100,000,000 تومان
نام وام
طرح افق (۱)
مسدودی سپرده
شرایط و مقررات
  • سپرده باید بین ۱ تا ۲ هفته در حساب باشد تا مشمول دریافت تسهیلات شود
  • وام گیرنده نباید به بانک بدهکار و یا دارای چک برگشتی باشد
قسط وام
2,539,343 تومان
کل سود وام
52,360,565 تومان
مجموع رقم وام و سود
145,860,000 تومان