اوراق گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین

سود
18 ٪

درصورت بستن حساب زودتر از موعد، نرخ شکست ۱۰ درصد است

حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای