صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

آخرین سود پرداختی
4.7 ٪

سود منتهی به ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

بازدهی 12ماه قبل
57.63 ٪
حداقل سپرده
1,000,000 تومان
ضامن نقدشوندگی
ندارد
ظرفیت
بازه پرداخت سود
ماهانه

پرداخت سود منتهی به ۲۵ ام هرماه

هزینه ابطال
2000 تومان
آدرس سایت