رده ارز

قیمت ارز امروز بازار ایران

برای اطلاع از آخرین قیمت ارز ، نوسان بازار ارز و مقایسه بین انواع ارز به سایت «رده» سر بزنید. آخرین تغییرات و قیمت‌ ارزهای مختلف دنیا هر روز این‌جا به‌روز رسانی می‌شود.
قبل از خرید دلار، یورو، لیر و هر ارز دیگری باید از قیمت روز آن باخبر باشید. یا حتی بدانید قیمت ارز نسبت به روز قبل افزایش یا کاهش داشته است. اگر دنبال قیمت ارز می‌گردید، یا برای دانستن نرخ ارز دنبال مرجعی مطمئن هستید که قیمت ارز امروز را دقیق به‌ شما بدهد، صفحه قیمت ارز رده حتما به دردتان می‌خورد. علاوه بر آن امکان دیدن نوسان نرخ ارز، یا گرفتن قیمت ارز کشورهای مختلف و مطلع شدن از بالاترین و پایین‌ترین قیمت همان ارز را در بازار دارید. قیمت تمام ارز‌ها هم هر روز در «رده» آپدیت می‌شود و برای دانستن نرخ ارز هر کشوری نیازی به هیچ سایت و مرجع دیگری نخواهید داشت.
 

[پس از جدول، توضیح درباره نرخ ارز را بخوانید]

عنوان
قیمت (ریال)
بیشترین (ریال)
کمترین (ریال)
تغییر
به‌روزرسانی
0 (0.00 %)
قیمت (ریال)
571,930
بیشترین (ریال)
573,200
کمترین (ریال)
569,100
0 (0.00 %)
به‌روزرسانی
۳ اسفند
6460 (1.03 %)
قیمت (ریال)
635,870
بیشترین (ریال)
636,640
کمترین (ریال)
629,550
6460 (1.03 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۵
7340 (1.00 %)
قیمت (ریال)
742,790
بیشترین (ریال)
743,690
کمترین (ریال)
735,740
7340 (1.00 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۶
1560 (0.98 %)
قیمت (ریال)
160,330
بیشترین (ریال)
160,510
کمترین (ریال)
158,660
1560 (0.98 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۵
200 (1.07 %)
قیمت (ریال)
18,950
بیشترین (ریال)
18,950
کمترین (ریال)
18,850
200 (1.07 %)
به‌روزرسانی
۱۵:۴۹:۵۱
5100 (1.18 %)
قیمت (ریال)
435,700
بیشترین (ریال)
436,200
کمترین (ریال)
431,000
5100 (1.18 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۷
قیمت (ریال)
383,700
بیشترین (ریال)
384,200
کمترین (ریال)
379,900
4600 (1.21 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۷
600 (1.06 %)
قیمت (ریال)
57,000
بیشترین (ریال)
57,000
کمترین (ریال)
56,500
600 (1.06 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۶:۴۰
قیمت (ریال)
85,200
بیشترین (ریال)
85,300
کمترین (ریال)
84,400
700 (0.83 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۷
500 (0.91 %)
قیمت (ریال)
55,700
بیشترین (ریال)
55,800
کمترین (ریال)
55,300
500 (0.91 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۱۵:۴۷
6900 (1.05 %)
قیمت (ریال)
665,700
بیشترین (ریال)
666,600
کمترین (ریال)
659,300
6900 (1.05 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۷
4740 (1.23 %)
قیمت (ریال)
389,730
بیشترین (ریال)
390,190
کمترین (ریال)
385,380
4740 (1.23 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۶
800 (0.99 %)
قیمت (ریال)
81,400
بیشترین (ریال)
81,500
کمترین (ریال)
80,600
800 (0.99 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۶:۰۷
1600 (1.00 %)
قیمت (ریال)
161,000
بیشترین (ریال)
161,200
کمترین (ریال)
159,300
1600 (1.00 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۸
15600 (1.03 %)
قیمت (ریال)
1,527,700
بیشترین (ریال)
1,529,600
کمترین (ریال)
1,511,400
15600 (1.03 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۶
قیمت (ریال)
156,420
بیشترین (ریال)
156,600
کمترین (ریال)
154,780
1560 (1.01 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۷
قیمت (ریال)
456
بیشترین (ریال)
457
کمترین (ریال)
453
4 (0.88 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۵:۲۰
19000 (1.01 %)
قیمت (ریال)
1,907,200
بیشترین (ریال)
1,909,400
کمترین (ریال)
1,887,300
19000 (1.01 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۶
14700 (0.95 %)
قیمت (ریال)
1,565,700
بیشترین (ریال)
1,567,600
کمترین (ریال)
1,549,800
14700 (0.95 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۷
قیمت (ریال)
123,100
بیشترین (ریال)
123,200
کمترین (ریال)
121,500
1600 (1.32 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۵:۱۹
220 (1.36 %)
قیمت (ریال)
16,350
بیشترین (ریال)
16,370
کمترین (ریال)
16,180
220 (1.36 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۵:۲۱
قیمت (ریال)
74,900
بیشترین (ریال)
75,000
کمترین (ریال)
74,100
800 (1.08 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۱۹:۴۷
قیمت (ریال)
436,200
بیشترین (ریال)
436,700
کمترین (ریال)
431,600
4800 (1.11 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۶
70 (1.00 %)
قیمت (ریال)
7,070
بیشترین (ریال)
7,080
کمترین (ریال)
7,000
70 (1.00 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۱۹:۴۸
80 (1.01 %)
قیمت (ریال)
8,000
بیشترین (ریال)
8,080
کمترین (ریال)
7,920
80 (1.01 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۵:۲۰
قیمت (ریال)
6,370
بیشترین (ریال)
6,380
کمترین (ریال)
6,290
90 (1.43 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۱۴:۱۷
قیمت (ریال)
440
بیشترین (ریال)
440
کمترین (ریال)
430
0 (0.00 %)
به‌روزرسانی
۷ اسفند
قیمت (ریال)
361,000
بیشترین (ریال)
361,500
کمترین (ریال)
357,700
3200 (0.89 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۸
قیمت (ریال)
344,600
بیشترین (ریال)
345,100
کمترین (ریال)
341,000
3400 (1.00 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۶
قیمت (ریال)
1,460
بیشترین (ریال)
1,460
کمترین (ریال)
1,440
20 (1.39 %)
به‌روزرسانی
۱۸:۱۸:۴۶
قیمت (ریال)
222,800
بیشترین (ریال)
223,000
کمترین (ریال)
220,400
2100 (0.95 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۵:۲۲
قیمت (ریال)
6,550
بیشترین (ریال)
6,560
کمترین (ریال)
6,480
60 (0.92 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۵:۲۶
قیمت (ریال)
54,000
بیشترین (ریال)
54,100
کمترین (ریال)
53,500
500 (0.93 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۳۰
قیمت (ریال)
174,900
بیشترین (ریال)
175,100
کمترین (ریال)
173,100
2300 (1.33 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۵:۲۴
قیمت (ریال)
2,108
بیشترین (ریال)
2,111
کمترین (ریال)
2,086
20 (0.96 %)
به‌روزرسانی
۱۹:۵۹:۲۷
2 (0.87 %)
قیمت (ریال)
233
بیشترین (ریال)
233
کمترین (ریال)
230
2 (0.87 %)
به‌روزرسانی
۱۷:۵۰:۳۵

بازار ارز و نوسان نرخ‌های آن، فقط برای خریداران و فروشندگان ارز مهم نیست، فقط به درد واردکنندگان و صادرکنندگان کالا نمی‌خورد، بلکه امروزه برای تک‌تک ما قیمت ارز اهمیت پیدا کرده چون در تمام اجزای زندگی‌مان دخالت دارد و همه هزینه‌های روزمره‌مان به نوعی با نرخ ارز ارتباط پیدا می‌کند.

چه دنبال قیمت ارز دولتی باشیم، چه قیمت ارز مسافرتی را بگیریم، چه دنبال نرخ ارز بانک مرکزی بگردیم. همه و همه بالاخره به این جدول بالا نیاز خواهیم داشت. یک تحقیق نشان می‌دهد که فعال‎ترین نرخ‎های تبادلی ارز دنیا، دلار، یورو و ین هستند و می‌توانند در طی روز تا ۱۸ هزار بار تغییر کنند.

 

نام اختصاری ارزها

بد نیست بدانید که همه ارزهای اصلی در معاملات جهانی، علائم اختصاری و منحصربه‌فردی دارند که بر اساس استاندارد جهانی ایزو ۴۲۱۷ کدهایی سه حرفی انگلیسی است و توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ایزو) مشخص شده. مهم‌ترین‌هایش را اینجا می‌بینید.

 

عنوان ارز علامت اختصاری
دلار آمریکا USD
یورو (پول مشترک اتحادیه اروپا) EUR
ین ژاپن JPY
پوند انگلیس GBP
فرانک سوئیس CHF
دلار کانادا CAD
دلار استرالیا AUD
یوان چین CNY
درهم امارات متحده عربی AED
لیره ترکیه TRY
ریال عربستان سعودی SAR

 

 

اصطلاحات بازار ارز و قیمت ارز

مثل هر بازاری، بازار ارز هم عبارت‌ها و اصطلاحات ویژه خود را دارد. البته که این اصطلاحات شاید در فردوسی و منوچهری و سبزه‌میدان استفاده نشود ولی خواندن و دانستنش خالی از لطف نیست.

 

پوزیشن: شاید این کلمه را برای موقعیت‌های مختلف استفاده کنند ولی وقتی در بازار ارز این اصطلاح به‌کار می‌رود یعنی یک معامله باز در بازار ارز.

 

سواپ: همان تاخت زدن است که همه‌مان معنایش را از کودکی می‌دانیم. اما معنای آکادمیک آن یعنی یک طرف قرارداد نسبت به معاوضه عواید ناشی از ابزار مالی خود (در اینجا یعنی ارز) با عواید ناشی از ابزار مالی طرف مقابل (یعنی ارز طرف دوم) اقدام می‌کند و ریسک آن را در آینده می‌پذیرد.

 

قیمت ارزلات (Lot): هر لات معاملاتی معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز دیگر است.

 

مارجین: معنای تحت‌الفظی مارجین می‌شود حاشیه. حالا به میزان وجهی که کنار گذاشته می‌شود و در واقع تضمین اولیه معامله است، مارجین می‌گویند. یعنی مبلغ موردنیاز برای بازکردن یک معامله مشخص می‌شود تا حاشیه امنی برای معامله ایجاد کند.

 

Sell Limit: وقتی این عبارت مطرح می‌شود که معامله‌گر تشخیص می‌دهد قیمت پس از یک روند صعودی و رسیدن به یک قیمت مشخص، افت خواهد کرد. پس تصمیم به فروش در مدت محدود می‌گیرد که معمولا هم قیمتی بالاتر از قیمت لحظه‌ای بازار است.

 

Buy Stop: وقتی است که معامله‌گر تشخیص می‌دهد که روند قیمت، پس از رسیدن به یک قیمت مشخص، صعود می‌کند. معمولا در این لحظات معامله‌گر قیمتی بالاتر از قیمت کنونی بازار تعیین می‌کند.

 

Sell Stop: حالا اگر معامله‌گر پیش‌بینی کند که قیمت ارز کاهشی خواهد شد، قیمتی پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار تعیین می‌کند و فروش را در دستور کار قرار می‌دهد.

 

آربیتراژ: با این عنوان به شدت باکلاس تعریف باکلاسی هم دارد؛ به قراردادهای همزمان در ۲ یا بیش از ۲ بازار خارجی می‌گویند با پایین‌ترین میزان ریسک که خریدار و فروشنده ارز هر ۲ سود به‌دست آورند و معمولا درباره معاملات بانک‌های بزرگ استفاده می‌شود، نه معامله‌های ما! در علم اقتصاد، آربیتراژ به معنای کسب سود از اختلاف به‌وجود آمده در ۲ یا چند بازار مختلف است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد