رده ارز دیجیتال Bitcoin Cash

Bitcoin Cash

آخرین به‌روز رسانی: 8 تیر 1401 | انتشار: 8 تیر 1401
111 دلار
BCH
سرمایه بازار
2,129,300,288
حجم روز
296,784,384
درصد تغییر (۱ ساعت)
-0.08
درصد تغییر (۱ روز)
1.69
درصد تغییر (۷ روز)
-15.95
درصد تغییر (۳۰ روز)
-5.46
درصد تغییر (۶۰ روز)
-9.57
درصد تغییر (۹۰ روز)
-7.09