بانک سینا

بانک سینا در تاریخ 28 اسفند 1387 مجوز تأسیس را دریافت کرد. این بانک قبل از این به‌عنوان موسسه مالی و اعتباری سینا فعالیت می‌کرد که این موسسه نیز پیش از ان با نام موسسه مالی اعتباری بنیاد از سال 1364 فعالیت خود را آغاز کرده بود.
سهام‌دار عمده این بانک بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است.

هییت مدیره

سید ضیاء‌ایمانی (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل)
قربان دانیالی (عضو هیئت‌مدیره)
محمدرضا ساروخانی (عضو هیئت‌مدیره)
غلام عباس نعمت اللهی (عضو هیئت مدیره)
علیرضا تقدیری (عضو هیئت مدیره)

تلفن
8269
مرکز ارتباط
48052000
فکس
آدرس
تهران خیابان استاد مطهری، شماره 187
ایمیل
info@sinabank.ir
وب سایت
آدرس بانکداری‌ الکترونیک