مرور

قرض‌الحسنه جاری

«حساب قرض‌الحسنه جاری» نوعی حساب قرض‌الحسنه بدون سود است برای پرداخت وجه در آینده، با این حساب از طریق صدور چک در وجه خود، حامل و یا اشخاص حقیقی و حقوقی وجه پرداخت می‌کنید.
حساب قرض‌الحسنه جاری از طریق چک قابل‌برداشت است ولی برخی از بانک‌ها امکان برداشت از طریق کارت‌بانکی را نیز فراهم کرده‌اند.

برخی از بانک‌ها حسابی را به‌عنوان «حساب پشتیبان» یک حساب‌جاری در نظر گرفته‌اند تا در صورت عدم موجودی یا ناکافی بودن آن، از این حساب برداشت شود.

قابل وصول بودن چک‌های صادره در تمامی شعب یک بانک در سراسر کشور از مزایای این حساب محسوب می‌شود.

شرکت سود سقف سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
قرض‌الحسنه جاری بانک ایران زمین 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک توسعه تعاون 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک دی 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک رفاه کارگران 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک سامان 0- 0- 50,000 تومان 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک سرمایه 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک سینا 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک شهر 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک صادرات 0- 0- 0- 0 0 0
قرض‌الحسنه جاری بانک قوامین 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک ملت 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک ملت 0- 0- 0- 1 1 1
قرض‌الحسنه جاری بانک ملی 0- 0- 0- 0 0 0
قرض‌الحسنه جاری بانک پارسیان 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک پاسارگاد 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک کارآفرین 0- 0- 0- 0 0 0
قرض‌الحسنه جاری بانک کشاورزی 0- 0- 0- 1 1 0
قرض‌الحسنه جاری بانک گردشگری 0- 0- 0- 1 1 0