حساب قرض الحسنه جاری

«حساب قرض‌الحسنه جاری» نوعی حساب قرض‌الحسنه بدون سود است برای پرداخت وجه در آینده، با این حساب از طریق صدور چک در وجه خود، حامل و یا اشخاص حقیقی و حقوقی وجه پرداخت می‌کنید. حساب قرض‌الحسنه جاری از طریق چک قابل‌برداشت است ولی برخی از بانک‌ها امکان برداشت از طریق کارت‌بانکی را نیز فراهم کرده‌اند.

برخی از بانک‌ها حسابی را به‌عنوان «حساب پشتیبان» یک حساب‌جاری در نظر گرفته‌اند تا در صورت عدم موجودی یا ناکافی بودن آن، از این حساب برداشت شود. قابل وصول بودن چک‌های صادره در تمامی شعب یک بانک در سراسر کشور از مزایای این حساب محسوب می‌شود.

شرکت سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
حساب جاری بانک ایران زمین 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک توسعه تعاون 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک دی 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک رفاه 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک سامان 0- 50,000 تومان 1 1 0
حساب جاری بانک سرمایه 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک سینا 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک شهر 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک صادرات 0- 0- 0 0 0
حساب جاری بانک قوامین 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک ملت 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک ملی 0- 0- 0 0 0
حساب جاری بانک پارسیان 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک پاسارگاد 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک کارآفرین 0- 0- 0 0 0
حساب جاری بانک کشاورزی 0- 0- 1 1 0
حساب جاری بانک گردشگری 0- 0- 1 1 0
حساب جاری مِهان بانک ملت 0- 0- 1 1 1