وام تعمیرات مسکن

وام تعمیر مسکن که به‌نام جعاله نیز معرفی شده است تسهیلاتی برای تعمیر مسکن یا ساختمان است. این وام برای تعمیر یا تکمیل مسکن پرداخت می‌شود. بانک‌ها وام تعمیر مسکن را در انواع با سپرده و بدون سپرده می‌پردازند.

[بخش سوالات متداول را بعد از جدول مقایسه‌ای از دست ندهید]

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
تسهیلات بافت فرسوده بانک مسکن 9 ٪ 1 30 ماه سند ملک
130,000,000 تومان 1,867,408 تومان 0- 6,022,241 تومان 56,982,500 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک آینده 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10 تومان 0- 0- 0- 0-
وام تعمیرات مسکن بانک ایران زمین 22 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50 تومان 0- 0- 0- 0-
وام تعمیرات مسکن بانک تجارت 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10 تومان 0- 0- 0- 0-
وام تعمیرات مسکن بانک حکمت ایرانیان 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
10 تومان 0- 0- 0- 0-
وام تعمیرات مسکن بانک دی 18 ٪ 1 48 ماه سند ملک
200,000,000 تومان 5,875,000 تومان 48,436,603 تومان 81,999,996 تومان 275,420,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک رفاه کارگران 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک
80 تومان 0- 0- 0- 0-
وام تعمیرات مسکن بانک سامان 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
300,000,000 تومان 7,618,028 تومان 36,590,869 تومان 166,081,694 تومان 447,455,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک سپه 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10 تومان 0- 0- 0- 0-
وام تعمیرات مسکن بانک سینا 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک
200,000,000 تومان 5,078,685 تومان 76,318,656 تومان 104,721,129 تومان 293,410,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک شهر 18 ٪ 0 48 ماه سند ملک
150,000,000 تومان 4,406,250 تومان 20,490,887 تومان 61,499,997 تومان 206,791,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک صادرات 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک
200,000,000 تومان 7,230,479 تومان 32,525,217 تومان 60,297,248 تومان 259,006,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک قوامین 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10 تومان 0- 0- 0- 0-
وام تعمیرات مسکن بانک ملی 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
سند ملک
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 65,025,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک پارسیان 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
200,000,000 تومان 5,078,685 تومان 74,622,686 تومان 104,721,129 تومان 293,500,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک پاسارگاد 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20 تومان 0- 0- 0- 0-
وام تعمیرات مسکن بانک گردشگری 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک
500,000,000 تومان 12,696,714 تومان 135,677,611 تومان 261,802,823 تومان 734,250,000 تومان
وام تعمیرات مسکن جعاله بانک اقتصاد نوین 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک
200,000,000 تومان 7,230,479 تومان 42,282,782 تومان 60,297,248 تومان 257,420,000 تومان
وام تعمیرات مسکن وام تعمیرات مسکن (جعاله) بانک کارآفرین 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک
200,000,000 تومان 7,230,479 تومان 35,777,739 تومان 60,297,248 تومان 259,010,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک مسکن 17.5 ٪ 0 60 ماه سند ملک
40,000,000 تومان 1,004,889 تومان 0- 20,293,313 تومان 58,911,667 تومان

سوالات متداول وام تعمیرات (جعاله) مسکن

 

آیا امکان دریافت تسهیلات جعاله هم‌زمان با تسهیلات خرید مسکن وجود دارد؟

دریافت تسهیلات جعاله هم‌زمان با تسهیلات خرید طبق مقررات و ضوابط جاری امکان‌پذیر است.

آیا امکان پرداخت جعاله با سپرده و جعاله بدون سپرده به‌صورت توأم وجود دارد؟

پرداخت جعاله بدون سپرده و با سپرده به‌صورت توأم بلامانع است.

درصورتی‌که ملکی بابت تسهیلات خرید و جعاله در رهن بانک قرار داشته باشد، آیا امکان انتقال مانده بدهی تسهیلات جعاله وجود دارد؟

بله، وجود دارد.

آیا امکان دریافت مابه‌التفاوت وام جعاله وجود دارد؟

خیر، می‌توان قرار قبلی جعاله را فسخ و مجدداً وام جعاله جدید بر روی ملک خود گرفت.

در صورت تسویه وام جعاله قبلی، امکان گرفتن وام جعاله جدید وجود دارد؟

بله، قبل از دریافت وام جعاله جدید باید وام قبلی خود را تسویه کنید.