وام تعمیرات مسکن

وام تعمیر مسکن که به‌نام جعاله نیز معرفی شده است تسهیلاتی برای تعمیر مسکن یا ساختمان است. این وام برای تعمیر یا تکمیل مسکن پرداخت می‌شود. بانک‌ها وام تعمیر مسکن را در انواع با سپرده و بدون سپرده می‌پردازند.

[بخش سوالات متداول را بعد از جدول مقایسه‌ای از دست ندهید]

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
تسهیلات بافت فرسوده بانک مسکن 9 %130 ماهسند ملک
130 میلیون1,867,408 تومان0-6,022,241 تومان56,982,500 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک رفاه کارگران 18 %148 ماهضامن رسمی
200 میلیون5,875,000 تومان0-81,999,996 تومان282,059,996 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک گردشگری 18 %060 ماهسند ملک
500 میلیون12,696,714 تومان135,677,611 تومان261,802,823 تومان734,250,000 تومان
وام تعمیرات مسکن جعاله بانک اقتصاد نوین 18 %036 ماهسند ملک
200 میلیون7,230,479 تومان42,282,782 تومان60,297,248 تومان257,420,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک پارسیان 18 %160 ماهسند ملک
200 میلیون5,078,685 تومان74,622,686 تومان104,721,129 تومان293,500,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک دی 18 %148 ماهسند ملک
400 میلیون11,750,000 تومان96,873,206 تومان163,999,992 تومان549,920,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک سامان 18 %160 ماهسند ملک
500 میلیون12,696,714 تومان101,641,304 تومان276,802,823 تومان750,455,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک سینا 18 %160 ماهسند ملک
300 میلیون7,618,028 تومان114,477,984 تومان157,081,694 تومان439,660,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک شهر 18 %148 ماهضامن رسمی
150 میلیون4,406,250 تومان20,490,887 تومان61,499,997 تومان206,791,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک صادرات 18 %036 ماهسند ملک
200 میلیون7,230,479 تومان32,525,217 تومان60,297,248 تومان259,006,000 تومان
وام تعمیرات مسکن وام تعمیرات مسکن (جعاله) بانک کارآفرین 18 %136 ماهسند ملک
200 میلیون7,230,479 تومان35,777,739 تومان60,297,248 تومان259,010,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک مسکن 17.5 %160 ماهسند ملک
80 میلیون2,009,777 تومان0-40,586,626 تومان121,246,626 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک ملی 18 %036 ماهضامن رسمی
سند ملک
50 میلیون1,807,620 تومان0-15,074,312 تومان65,025,000 تومان
وام جعاله بانک سپه (قوامین سابق) 18 %148 ماهضامن رسمی
40 میلیون1,175,000 تومان4,843,660 تومان16,399,999 تومان56,499,999 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک آینده 18 %036 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک ایران زمین 22 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک پاسارگاد 18 %036 ماهضامن رسمی
20 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک تجارت 18 %036 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک حکمت ایرانیان 18 %136 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک سپه 18 %036 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک قوامین 18 %036 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-

سوالات متداول وام تعمیرات (جعاله) مسکن

 

آیا امکان دریافت تسهیلات جعاله هم‌زمان با تسهیلات خرید مسکن وجود دارد؟

دریافت تسهیلات جعاله هم‌زمان با تسهیلات خرید طبق مقررات و ضوابط جاری امکان‌پذیر است.

آیا امکان پرداخت جعاله با سپرده و جعاله بدون سپرده به‌صورت توأم وجود دارد؟

پرداخت جعاله بدون سپرده و با سپرده به‌صورت توأم بلامانع است.

درصورتی‌که ملکی بابت تسهیلات خرید و جعاله در رهن بانک قرار داشته باشد، آیا امکان انتقال مانده بدهی تسهیلات جعاله وجود دارد؟

بله، وجود دارد.

آیا امکان دریافت مابه‌التفاوت وام جعاله وجود دارد؟

خیر، می‌توان قرار قبلی جعاله را فسخ و مجدداً وام جعاله جدید بر روی ملک خود گرفت.

در صورت تسویه وام جعاله قبلی، امکان گرفتن وام جعاله جدید وجود دارد؟

بله، قبل از دریافت وام جعاله جدید باید وام قبلی خود را تسویه کنید.