وام تعمیرات مسکن

وام تعمیر مسکن که به‌نام جعاله نیز معرفی شده است تسهیلاتی برای تعمیر مسکن یا ساختمان است. این وام برای تعمیر یا تکمیل مسکن پرداخت می‌شود. بانک‌ها وام تعمیر مسکن را در انواع با سپرده و بدون سپرده می‌پردازند.

[بخش سوالات متداول را بعد از جدول مقایسه‌ای از دست ندهید]

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
وام تعمیرات مسکن بانک آینده 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن جعاله بانک اقتصاد نوین 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک
200,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک ایران زمین 22 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک تجارت 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک حکمت ایرانیان 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
10 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک دی 18 ٪ 1 48 ماه سند ملک
200,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک رفاه کارگران 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک
80 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک سامان 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک
250,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک سپه 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک سینا 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک
200,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک شهر 18 ٪ 0 48 ماه سند ملک
150,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک صادرات 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک
200,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک قوامین 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک مسکن 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک
40,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک ملی 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
سند ملک
50,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک پارسیان 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
200,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک پاسارگاد 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن وام تعمیرات مسکن (جعاله) بانک کارآفرین 18 ٪ 0 36 ماه سند ملک
200,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام تعمیرات مسکن بانک گردشگری 18 ٪ 0 60 ماه سند ملک
500,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت

سوالات متداول وام تعمیرات (جعاله) مسکن

 

آیا امکان دریافت تسهیلات جعاله هم‌زمان با تسهیلات خرید مسکن وجود دارد؟

دریافت تسهیلات جعاله هم‌زمان با تسهیلات خرید طبق مقررات و ضوابط جاری امکان‌پذیر است.

آیا امکان پرداخت جعاله با سپرده و جعاله بدون سپرده به‌صورت توأم وجود دارد؟

پرداخت جعاله بدون سپرده و با سپرده به‌صورت توأم بلامانع است.

درصورتی‌که ملکی بابت تسهیلات خرید و جعاله در رهن بانک قرار داشته باشد، آیا امکان انتقال مانده بدهی تسهیلات جعاله وجود دارد؟

بله، وجود دارد.

آیا امکان دریافت مابه‌التفاوت وام جعاله وجود دارد؟

خیر، می‌توان قرار قبلی جعاله را فسخ و مجدداً وام جعاله جدید بر روی ملک خود گرفت.

در صورت تسویه وام جعاله قبلی، امکان گرفتن وام جعاله جدید وجود دارد؟

بله، قبل از دریافت وام جعاله جدید باید وام قبلی خود را تسویه کنید.