وام تعمیرات مسکن

وام تعمیر مسکن که به‌نام جعاله نیز معرفی شده است تسهیلاتی برای تعمیر مسکن یا ساختمان است. این وام برای تعمیر یا تکمیل مسکن پرداخت می‌شود. بانک‌ها وام تعمیر مسکن را در انواع با سپرده و بدون سپرده می‌پردازند.

[بخش سوالات متداول را بعد از جدول مقایسه‌ای از دست ندهید]

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
تسهیلات بافت فرسوده بانک مسکن 0.5 %160 ماهسند ملک
550 میلیون13,258,284 تومان0-245,497,012 تومان798,252,012 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک رفاه کارگران 23 %148 ماهضامن رسمی
200 میلیون6,410,294 تومان0-107,694,127 تومان307,754,127 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک گردشگری 23 %060 ماهسند ملک
500 میلیون14,095,236 تومان135,677,611 تومان345,714,133 تومان847,464,133 تومان
وام تعمیرات مسکن جعاله بانک اقتصاد نوین 23 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون7,741,944 تومان42,282,782 تومان78,709,995 تومان278,769,995 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک پارسیان 23 %160 ماهسند ملک
200 میلیون5,638,094 تومان74,622,686 تومان138,285,653 تومان338,385,653 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک دی 23 %148 ماهضامن رسمی
400 میلیون12,820,589 تومان96,873,206 تومان215,388,254 تومان615,448,254 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک سامان 23 %060 ماهسند ملک
750 میلیون21,142,853 تومان152,461,955 تومان541,071,199 تومان1,291,071,199 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک سینا 23 %160 ماهسند ملک
300 میلیون8,457,141 تومان114,477,984 تومان207,428,480 تومان507,483,480 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک شهر 18 %148 ماهضامن رسمی
150 میلیون4,406,250 تومان20,490,887 تومان61,499,997 تومان206,791,000 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک صادرات 23 %136 ماهضامن رسمی
200 میلیون7,741,944 تومان32,525,217 تومان78,709,995 تومان279,562,995 تومان
وام تعمیرات مسکن وام تعمیرات مسکن (جعاله) بانک کارآفرین 23 %136 ماهسند ملک
200 میلیون7,741,944 تومان35,777,739 تومان78,709,995 تومان279,564,994 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک مسکن 22.5 %160 ماهسند ملک
160 میلیون4,464,631 تومان0-107,887,873 تومان268,737,873 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک ملی 23 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون1,935,486 تومان0-19,677,499 تومان69,727,499 تومان
وام جعاله بانک سپه (قوامین سابق) 23 %148 ماهضامن رسمی
40 میلیون1,282,059 تومان4,843,660 تومان21,538,825 تومان61,638,825 تومان
وام تعمیرات مسکن بانک آینده 18 %036 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک ایران زمین 22 %036 ماهضامن رسمی
50 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک پاسارگاد 18 %036 ماهضامن رسمی
20 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک تجارت 18 %036 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک حکمت ایرانیان 18 %136 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک سپه 18 %036 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-
وام تعمیرات مسکن بانک قوامین 18 %036 ماهضامن رسمی
10 میلیون0-0-0-0-

سوالات متداول وام تعمیرات (جعاله) مسکن

 

آیا امکان دریافت تسهیلات جعاله هم‌زمان با تسهیلات خرید مسکن وجود دارد؟

دریافت تسهیلات جعاله هم‌زمان با تسهیلات خرید طبق مقررات و ضوابط جاری امکان‌پذیر است.

آیا امکان پرداخت جعاله با سپرده و جعاله بدون سپرده به‌صورت توأم وجود دارد؟

پرداخت جعاله بدون سپرده و با سپرده به‌صورت توأم بلامانع است.

درصورتی‌که ملکی بابت تسهیلات خرید و جعاله در رهن بانک قرار داشته باشد، آیا امکان انتقال مانده بدهی تسهیلات جعاله وجود دارد؟

بله، وجود دارد.

آیا امکان دریافت مابه‌التفاوت وام جعاله وجود دارد؟

خیر، می‌توان قرار قبلی جعاله را فسخ و مجدداً وام جعاله جدید بر روی ملک خود گرفت.

در صورت تسویه وام جعاله قبلی، امکان گرفتن وام جعاله جدید وجود دارد؟

بله، قبل از دریافت وام جعاله جدید باید وام قبلی خود را تسویه کنید.

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد