گواهی سپرده بانک ملت

شرکت
سود
18 ٪
  • سپرده یک‌ساله بانک ملت در قالب گواهی سپرده یکساله افتتاح می‌شود.
  • در صورت ابطال گواهی سپرده و بستن حساب قبل از 6 ماه نرخ شکست با سود 10 درصد محاسبه خواهد شد.
حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای

بانک ملت در مهرماه 98 اوراق گواهی سپرده با سود مناسب منتشر کرده است. این اوراق در شعب سراسر کشور بانک ملت قابل دسترسی است.