تسهیلات با پشتوانه سپرده ویژه بانوان بانک سینا

حساب سپرده لازم
بلندمدت
مدت زمان مسدودی سپرده
80 ماه
سود سپرده
6 ٪
سود
5 ٪
نیاز به سپرده
حداکثر زمان بازپرداخت
36 ماه
نوع ضمانت
مسدودی سپرده
سقف وام
200,000,000 تومان
نام وام
طرح آذین
مسدودی سپرده
قسط وام
5,994,179 تومان
کل سود وام
15,790,459 تومان
مجموع رقم وام و سود
215,526,667 تومان