گواهی سپرده بانک ملت

شرکت
سود
18 ٪
  • در صورت بستن حساب زودتر از موعد یکساله نرخ شکست با نرخ سود 10 درصد محاسبه خواهد شد.
  • اعتبار گواهی سپرده از زمان صدور به مدت یک‌سال خواهد بود.
حداقل موجودی
1,000,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای