حساب سپرده ارزی دلار آمریکا پست بانک

شرکت
سود
4 ٪

یک ماهه: 1.5 درصد
3 ماهه: 2 درصد
6 ماهه: 3 درصد
یک ساله: 4 درصد

بازه واریز سود
ماهیانه
حداقل موجودی
1,000 واحد
نوع پرداخت سود
ارزی
نوع بازگشت اصل سپرده
ارز