سپرده بلندمدت یک‌ساله بانک خاورمیانه

سود
16 ٪

برداشت زودتر از موعد دارای نرخ شکست ۱۴ درصد است

سقف سود
18 ٪

این حساب دوساله بوده و برداشت زودتر از موعد دارای نرخ شکست ۱۶ درصد است

حداقل موجودی
1,000,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای