اوراق گواهی سپرده بانک سرمایه

سود
18 ٪

درصورت برداشت زودتر از موعد نرخ شکست ۱۰ درصد است

حداقل موجودی
100,000 تومان

زمان ارائه این اوراق تا پایان شهریور ۹۹ است

کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای