سپرده‌ سرمایه‌ساز بانک سرمایه

سود
18 ٪
  • در حال حاضر 18 درصد است. سود سالانه بر اساس نرخ بانک مرکزی تعیین می‌شود.
حداقل موجودی
5,000,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
قرعه‌کشی
مدارک لازم

 اکر می‌خواهید که مبلغی را برای آینده‌ دور خود و یا فرد دیگری سرمایه‌گذاری کنید می‌توانید به این سپرده فکر کنید. سپرده‌ آینده‌ساز روندی قابل تمدید تا 10 سال دارد و سود سالانه آن بر اساس نرخ بانک مرکزی تعیین می‌شود.

 اکر می‌خواهید که مبلغی را برای آینده‌ دور خود و یا فرد دیگری سرمایه‌گذاری کنید می‌توانید به این سپرده فکر کنید. سپرده‌ آینده‌ساز روندی قابل تمدید تا 10 سال دارد و سود سالانه آن بر اساس نرخ بانک مرکزی تعیین می‌شود.