رده حساب قرض الحسنه جاری قرض الحسنه جاری بانک کشاورزی

قرض الحسنه جاری بانک کشاورزی

شرکت
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
مدارک لازم

انواع حساب هاي قرض الحسنه جاري :
حساب قرض الحسنه جاري اشخاص حقيقي
حساب قرض الحسنه جاري اشخاص حقوقي
حساب قرض الحسنه جاري دولتي
حساب قرض الحسنه جاري  بدون دسته چك

حساب  قرض الحسنه جاري :
حسابي است كه بانك براساس قرارداد منعقده با متقاضي، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاري افتتاح مي نمايد برداشت و يا انتقال از اين حساب مي تواند از طريق چك، دفترچه، كارت هاي الكترونيكي ويا ساير ابزارهاي مجاز انجام پذيرد.
حساب جاري مشترك : حساب جاري است كه بنا به درخواست دو يا چند شخص افتتاح مي شود.
متقاضي : شخص حقيقي يا حقوقي است كه درخواست وي مبني بر افتتاح حساب جاري به بانك ارائه مي شود .
حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی
اين حساب مخصوص اشخاص حقيقي است. پرداخت هرگونه وجه از اين حساب، می تواند از طریق چک،دفترچه،کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد.
حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی
اين حساب مخصوص اشخاص حقوقي است. اشخاصي که به موجب قانون ويا اداره ثبت شرکتها ايجاد مي شوند. ماهيت اين حساب مانند حساب قرض‌الحسنه جاري اشخاص است.
حساب قرض الحسنه جاری دولتی
اين حساب مخصوص ارگانها, وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي است. افتتاح اين حساب با مجوز خزانه‌داري كل صورت مي‌گيرد. ضمناً بر اساس توافق دوجانبه و داشتن سپردة قابل توجه در نزد بانك, خدمات پرداخت حقوق كاركنان آنها توسط بانك امكان‌پذير است.
حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک
براساس این حساب مشتریان محترم بانک می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاري بدون دسته چك ( جاري كشاورز- 77مهرگستر – طرح‌هاي چهارگانه ايران ) و دریافت کارت بانكي مربوطه از این ابزار برای امورمالی خود که ماهیت حساب جاری دارد استفاده نمایند.
ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
ارائه معرفی نامه معتبر با امضاء حداقل یکی از مشتریان شناخته شده یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا
تکمیل فرم‌های درخواست افتتاح حساب توسط متقاضی و یا وکیل صاحب حساب
اخذ استعلام از بانک مرکزی ج. ا.ا از مشتری و وکیل ایشان توسط بانک

انواع حساب هاي قرض الحسنه جاري :
حساب قرض الحسنه جاري اشخاص حقيقي
حساب قرض الحسنه جاري اشخاص حقوقي
حساب قرض الحسنه جاري دولتي
حساب قرض الحسنه جاري  بدون دسته چك

حساب  قرض الحسنه جاري :
حسابي است كه بانك براساس قرارداد منعقده با متقاضي، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاري افتتاح مي نمايد برداشت و يا انتقال از اين حساب مي تواند از طريق چك، دفترچه، كارت هاي الكترونيكي ويا ساير ابزارهاي مجاز انجام پذيرد.
حساب جاري مشترك : حساب جاري است كه بنا به درخواست دو يا چند شخص افتتاح مي شود.
متقاضي : شخص حقيقي يا حقوقي است كه درخواست وي مبني بر افتتاح حساب جاري به بانك ارائه مي شود .
حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی
اين حساب مخصوص اشخاص حقيقي است. پرداخت هرگونه وجه از اين حساب، می تواند از طریق چک،دفترچه،کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد.
حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی
اين حساب مخصوص اشخاص حقوقي است. اشخاصي که به موجب قانون ويا اداره ثبت شرکتها ايجاد مي شوند. ماهيت اين حساب مانند حساب قرض‌الحسنه جاري اشخاص است.
حساب قرض الحسنه جاری دولتی
اين حساب مخصوص ارگانها, وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي است. افتتاح اين حساب با مجوز خزانه‌داري كل صورت مي‌گيرد. ضمناً بر اساس توافق دوجانبه و داشتن سپردة قابل توجه در نزد بانك, خدمات پرداخت حقوق كاركنان آنها توسط بانك امكان‌پذير است.
حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک
براساس این حساب مشتریان محترم بانک می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاري بدون دسته چك ( جاري كشاورز- 77مهرگستر – طرح‌هاي چهارگانه ايران ) و دریافت کارت بانكي مربوطه از این ابزار برای امورمالی خود که ماهیت حساب جاری دارد استفاده نمایند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم