رده حساب قرض الحسنه جاری حساب قرض الحسنه جاری بانک کارآفرین

حساب قرض الحسنه جاری بانک کارآفرین

شرکت
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
مدارک لازم

به مانده حساب قرض الحسنه جاری سودی تعلق نمیگیرد. تفاوت آن با سپرده قرض الحسنه در اینست که به صاحبان حساب جاری دسته چک ارائه می شودو صاحب حساب می تواند با صدور چک تمام و یا قسمتی از موجودی حساب خود را دریافت و یا به دیگری واگذار نماید.
برداشت از حساب جاری
برداشت از حساب جاری معمولا با صدور چک و به 3 صورت زیر انجام می شود
1.صدور چک در وجه صاحب حساب:
صاحب حساب می تواند چک را در وجه خود صادر کند. خود او باید برای گرفتن وجه چک به بانک مراجعه کند.البته صاحب حساب می تواند چک را با ظهرنویسی و امضا در پشت آن برای وصول به دیگری واگذار نماید.
2.صدور چک در وجه حامل:
اگر چک در وجه حامل صادر شود با ارائه آن توسط دارنده(هر شخص حقیقی یا حقوقی)،پس از کنترل مندرجات چک و احراز هویت دارنده،وجه آن به وی پرداخت می شود.
3.صدور چک در وجه شخص معین:
صاحب حساب می تواند چک را در وجه یک شخص معین صادر کند دراینصورت ،آن شخص می تواند یا خود برای گرفتن وجه چک به بانک مراجعه کند و یا با ظهرنویسی و امضا آن را به دیگری واگذار نماید.
نکته:برای وصول چک می توان با واگذاری آن در یکی از شعب بانکها از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی نیز اقدام نمود.
ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
ارائه معرفی نامه معتبر با امضاء حداقل یکی از مشتریان شناخته شده یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا
تکمیل فرم‌های درخواست افتتاح حساب توسط متقاضی و یا وکیل صاحب حساب
اخذ استعلام از بانک مرکزی ج. ا.ا از مشتری و وکیل ایشان توسط بانک

به مانده حساب قرض الحسنه جاری سودی تعلق نمیگیرد. تفاوت آن با سپرده قرض الحسنه در اینست که به صاحبان حساب جاری دسته چک ارائه می شودو صاحب حساب می تواند با صدور چک تمام و یا قسمتی از موجودی حساب خود را دریافت و یا به دیگری واگذار نماید.
برداشت از حساب جاری
برداشت از حساب جاری معمولا با صدور چک و به 3 صورت زیر انجام می شود
1.صدور چک در وجه صاحب حساب:
صاحب حساب می تواند چک را در وجه خود صادر کند. خود او باید برای گرفتن وجه چک به بانک مراجعه کند.البته صاحب حساب می تواند چک را با ظهرنویسی و امضا در پشت آن برای وصول به دیگری واگذار نماید.
2.صدور چک در وجه حامل:
اگر چک در وجه حامل صادر شود با ارائه آن توسط دارنده(هر شخص حقیقی یا حقوقی)،پس از کنترل مندرجات چک و احراز هویت دارنده،وجه آن به وی پرداخت می شود.
3.صدور چک در وجه شخص معین:
صاحب حساب می تواند چک را در وجه یک شخص معین صادر کند دراینصورت ،آن شخص می تواند یا خود برای گرفتن وجه چک به بانک مراجعه کند و یا با ظهرنویسی و امضا آن را به دیگری واگذار نماید.
نکته:برای وصول چک می توان با واگذاری آن در یکی از شعب بانکها از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی نیز اقدام نمود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم