رده حساب قرض الحسنه جاری حساب جاری بانک سینا

حساب جاری بانک سینا

شرکت
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
مدارک لازم

چک عادی: چک هایی است که در موقع گشایش حساب جاری با تقاضای کتبی مشتری در اختیار وی قرار می گیرد.
چک بانکی: چکی است که به وسیله یک بانک عهده شعب همان بانک یا عهده حساب آن بانک در بانکی دیگر به تقاضای مشتری صادر می شود.
چک بسته: هنگامی که دارنده حساب (صادر کننده چک) بخواهد گردش یا انتقال چک را محدود نماید بر روی چک صادره به نام شخص معین دو خط موازی مورب رسم کرده و به ذینفع می دهد.
پرداخت وجه چک بسته به صورت نقد امکان پذیر نمی باشد و ذینفع باید وجه آن را به حساب خود نزد بانکی که در آن حساب دارد منظور نماید. این نوع چک را بسته عام می گویند. در صورتی که صادر کننده چک در بین دو خط موازی مورب نام بانکی را قید کرده باشد وجه چک باید توسط همان بانک وصول و پس از وصول به حساب ذینفع منظور شود که به آن چک بسته خاص می گویند.
چک عمومی امنیبوس: اگر دارنده حساب، دسته چک خود را همراه نداشته باشد می تواند از بانک تقاضا کند یک برگ چک عمومی آزاد (امنیبوس) در اختیار او بگذارند. این چک مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود ولی به هیچ عنوان ظهر نویسی و یا انتقال نمی پذیرد.

دریافت یک برگ کپی از صفحه اول شناسنامه مشتری و کارت ملی وی پس از تطبیق با اصل مدارک برای اخذ استعلام و نگهداری در سوابق حساب جاری.
اخذ استعلام افتتاح حساب جاری برای مشتری از بانک مرکزی ج.ا.ا
افتتاح حساب جاری پس از استعلام از بانک مرکزی ج.ا.ا برای صاحب حساب انجام می پذیرد.
مشتری می بایست نزد بانک سینا تسهیلات سررسید گذشته و معوق نداشته باشد.
با توجه به استفاده از سیستم متمرکز، پرداخت وجه چک در کلیه شعب بانک سینا امکان پذیر است.
شرایط و نحوه افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی
درخواست کنندگان گشایش حساب جاری در بانک باید طبق ضوابط قانونی 18 سال تمام داشته و بالغ و عاقل باشند.
دارا بودن اهلیت قانونی (اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء)
متقاضی دارای سواد خواندن و نوشتن باشد.
دارا بودن شغل معتبر و آدرس مشخص
معرفی یک نفر مشتری دارای حساب جاری یا مورد اعتماد بانک به عنوان معرف
شرایط و نحوه افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی
حساب جاری به نام شرکتهای رسمی به ثبت رسیده :
هر نوع شرکت که رسما” به ثبت رسیده باشد، می تواند در نوع شرکت که رسما” به ثبت رسیده باشد، می تواند در بانک اشخاص حقیقی به نام شرکت، حساب جاری افتتاح نماید مشروط بر اینکه دارندگان امضا برای صدور اسناد تعهد آور بانکی تعیین شده باشند و اختیارات آنها برطبق مقررات اساسنامه شرکت باشد. افتتاح حساب جاری به نام اشخاص حقوقی، علاوه بر توجه به کلیه دستورهای مربوط به گشایش حساب جاری برای اشخاص حقیقی، مستلزم رعایت نکات مشروح ذیل نیز می باشد:
ارائه مدارک ثبتی و قانونی دال بر احراز هویت شخصیت حقوقی شرکت که عبارت است از:
اساسنامه و شرکت نامه (برای شرکتهایی که شرکت نامه دارند) گواهی شده اداره ثبت شرکتها.
روزنامه رسمی کشور حاکی از ثبت شرکت و تغییرات حاصله در هیئت مدیره یا اساسنامه شرکت
در اساسنامه شرکت، حق افتتاح حساب جاری در بانک یا بانکها پیش بینی شده باشد.
مدیران و بازکنندگان حساب جاری باید کتبا” تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده و متعهد شوند که هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکت نامه و یا تصمیمات هیئت مدیره، سمت، اختیارات، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضا به عمل آید، بلافاصله بانک را کتبا” مطلع سازند.
نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت.
مشخصات دارندگان حق امضای شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حساب های شرکت را دارند.
حساب جاری به نام شرکتهای رسمی در شرف تاسیس:
افتتاح حساب جاری برای شرکتهای سهامی در شرف تاسیس (هنوز به ثبت نرسیده باشند) بلامانع بوده و تا انجام تشریفات ثبت شرکت، هیئت موسس حق انجام عملیات بانکی و حق برداشت از حساب را نخواهد داشت.
ضوابط افتتاح حساب جاری مشترک:
حساب جاری مشترک به حسابی گفته می شود که صاحب حساب بیش از یک نفر باشد و فقط اختصاص به اشخاص حقیقی دارد.
نحوه عمل و چگونگی استفاده از حساب مشترک با تعیین قدر السهم هر یک از شرکاء و ترتیب استفاده از حساب متفقا” یا منفردا” باید در فرم درخواست افتتاح حساب جاری مشخص گردد.
هر گاه هر یک از صاحبان امضا بخواهد برای استفاده از تمام موجودی حساب به شخص ثالثی وکالت بدهد قبول آن از طرف بانک مستلزم این است که بقیه صاحبان امضا کتبا” موافقت خود را به بانک اطلاع داده باشند.
شرایط عمومی و مقررات افتتاح حساب جاری از جانب کلیه شرکا بایستی امضا گردد.

حساب سپرده جاری/کارت
شرایط عمومی افتتاح حساب جاری/کارت :
اشخاص حقیقی:
هر شخص عاقل و بالغی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد و دارای اهلیت قانونی باشد، می تواند اقدام به افتتاح حساب جاری/کارت نماید.
اشخاص حقوقی:
افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی با توجه به رعایت کلیه قوانین امکان پذیر می باشد.
افتتاح حساب جاری/کارت بصورت مشترک برای 2 یا چند نفر امکان پذیر می باشد مشروط بر اینکه صاحبان حساب در زمان افتتاح حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هریک را تعیین نمایند.
نحوه دریافت و پرداخت توسط حساب جاری/کارت در کلیه شعب بانک سینا بصورت Online امکان پذیر می باشد.
مدارک لازم :
کپی شناسنامه و کارت ملی همراه با اصل
اساسنامه، شرکت نامه، آخرین روزنامه رسمی، نامه تعهد مدیران مبنی بر اعلام هرگونه تغییرات در شرکت، آگهی تأسیس و کپی شناسنامه و کارت ملی اسامی صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها (اشخاص حقوقی)

چک عادی: چک هایی است که در موقع گشایش حساب جاری با تقاضای کتبی مشتری در اختیار وی قرار می گیرد.
چک بانکی: چکی است که به وسیله یک بانک عهده شعب همان بانک یا عهده حساب آن بانک در بانکی دیگر به تقاضای مشتری صادر می شود.
چک بسته: هنگامی که دارنده حساب (صادر کننده چک) بخواهد گردش یا انتقال چک را محدود نماید بر روی چک صادره به نام شخص معین دو خط موازی مورب رسم کرده و به ذینفع می دهد.
پرداخت وجه چک بسته به صورت نقد امکان پذیر نمی باشد و ذینفع باید وجه آن را به حساب خود نزد بانکی که در آن حساب دارد منظور نماید. این نوع چک را بسته عام می گویند. در صورتی که صادر کننده چک در بین دو خط موازی مورب نام بانکی را قید کرده باشد وجه چک باید توسط همان بانک وصول و پس از وصول به حساب ذینفع منظور شود که به آن چک بسته خاص می گویند.
چک عمومی امنیبوس: اگر دارنده حساب، دسته چک خود را همراه نداشته باشد می تواند از بانک تقاضا کند یک برگ چک عمومی آزاد (امنیبوس) در اختیار او بگذارند. این چک مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود ولی به هیچ عنوان ظهر نویسی و یا انتقال نمی پذیرد.

قانون جدید چک

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

۱ دیدگاه
  1. حسن می‌نویسد

    سلام هیچکدام از قسمت‌های افتتاح حسابتان کار نمیکنه