رده حساب قرض الحسنه جاری حساب قرض الحسنه جاری بانک رفاه

حساب قرض الحسنه جاری بانک رفاه

شرکت
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
مدارک لازم

در این حساب، شما پول خود را برای مقاصد خاصی به بانک می‌سپارید و دسته چک دریافت می‌کنید، تا در هر لحظه که اراده نمایید با صدور چک از حساب خود برداشت یا در وجه شخص ثالث حواله فرمایید. بانک رفاه ، حساب جاری همراه را که حساب جاری فراگیر است، نیز راه اندازی نموده است. که در این نوع از حساب (همراه)، شما دیگر مشتری تنها یک شعبه نخواهید بود، بلکه همه شعب بانک که مجهز به سامانه حساب همراه هستند شما را می شناسند و در هر شهری که بخواهید، می توانید وجه چکهای خود را ، سریع دریافت و یا وجوهی را به حساب خود واریز نمایید.
 اشخاص حقیقی
داشتن حداقل 18 سال تمام
نداشتن چک برگشتی طبق استعلام از بانک مرکزی ج.ا.ا
اخذ اطلاعات از محل کسب متقاضی و سکونت وی (درخصوص مشاغل آزاد)
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی
داشتن معرف معتبر و مورد اعتماد بانک
مجوز نوع فعالیت اعم از پروانه کار ،پروانه بهره برداری و یا گواهی اشتغال برای کارکنان دولت
تکمیل کارت حسابجاری
امضاء قرارداد حسابجاری و قبول شرایط عمومی حسابجاری
دارا بودن اقامتگاه
دارا بودن سواد خواندن و نوشتن
اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت َ
قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری و امضای قرارداد حساب جاری بانک

 اشخاص حقوقی:
اصل و تصویر اساسنامه و شرکتنامه یا اظهارنامه (اساسنامه یا مرامنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری)، شناسه ملی
اصل و تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت (مندرج در روزنامه رسمی)
اصل و تصویرکارت ملی، شناسنامه عکس دار اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت به انضمام آدرس محل فعالیت و کد پستی
ارائه تعهد کتبی مبنی بر اعلام تغییرات احتمالی در مفاد اساسنامه ، ترکیب هیأت مدیره ، مدت اعتبار یا اختیارات ایشان
قرار نداشتن نام شرکت، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در لیست افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک و نیز فهرست افراد ممنوع الحساب و حسابهای درگیر طبق پاسخ استعلام انجام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اخذ اطلاعات از محل شرکت و وضعیت مالی شرکت و مدیران
داشتن یک نفر معرف که مورد اعتماد بانک بوده و یا از مشتریانی باشد که برای مدتی نزد بانک
حساب جاری داشته و بانک او را صالح و معتمد تشخیص دهد
قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری و امضا قرارداد حساب جاری بانک، تکمیل کارت حساب جاری و معرفی دارندگان حق امضاء و تعیین شرایط برداشت از حساب
اصل و تصویر مجوز فعالیت شرکت
اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت
تعیین اقامتگاه با استناد به اقامتگاه معین شده شرکت در اساسنامه

در این حساب، شما پول خود را برای مقاصد خاصی به بانک می‌سپارید و دسته چک دریافت می‌کنید، تا در هر لحظه که اراده نمایید با صدور چک از حساب خود برداشت یا در وجه شخص ثالث حواله فرمایید. بانک رفاه ، حساب جاری همراه را که حساب جاری فراگیر است، نیز راه اندازی نموده است. که در این نوع از حساب (همراه)، شما دیگر مشتری تنها یک شعبه نخواهید بود، بلکه همه شعب بانک که مجهز به سامانه حساب همراه هستند شما را می شناسند و در هر شهری که بخواهید، می توانید وجه چکهای خود را ، سریع دریافت و یا وجوهی را به حساب خود واریز نمایید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

2 دیدگاه
  1. احمد گودرزی بابایی می‌نویسد

    من می توانم در خواست دسته چک حساب جاریم را در همراه بانک بدهم و دسته چک را در شعب شهر دیگری غیر از شعبه صادر کنند حساب دریافت کنم ؟

  2. حیدر الوند می‌نویسد

    سلام من وام لازم است جواب ندارد چی

    1