رده حساب قرض الحسنه جاری حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک پارسیان

حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک پارسیان

شرکت
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
مدارک لازم
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری در بانک پارسیان می‌توانید با پس انداز وجوه خود در این حساب همانند کلیه حساب‌های بانک پارسیان از تمامی شعب به حساب سپرده قرض الحسنه جاری خود دسترسی داشته باشید.
شما می توانید از گستره وسیع خدمات الکترونیکی پارسیان از قبیل کارت نقدی متصل به حساب (حساب قرض الحسنه جاری حقیقی)، تلفن بانک، اینترنت بانک، موبایل بانک و SMS
استفاده کنید.
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری در بانک پارسیان، می توانید از خدمات زیر بهره مند شوید:
استفاده از دسته چک و کارت نقدی متصل به حساب: با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری شما علاوه بر امکان استفاده از دسته چک می توانید کارت الکترونیکی نقدی متصل به این حساب را نیز در زمان افتتاح حساب و بدون نیاز به مراجعه مجدد به شعبه دریافت کنید.

افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی:
داشتن حداقل سن 18 سال
داشتن معرف
خوش حسابی در سیستم بانکی کشور
محروم نبودن از حق افتتاح حساب جاری
داشتن اهلیت جهت افتتاح حساب
مدارک:
تکمیل فرم افتتاح حساب
اصل و تصویر شناسنامه
اصل و تصویر کارت ملی

افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی:

پیش بینی اختیار افتتاح حساب قرض الحسنه جاری در اساسنامه
خوش حسابی در سیستم بانکی کشور
مدارک:
اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت، شامل: آگهی تاسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت،
اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت
اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت

با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری در بانک پارسیان می‌توانید با پس انداز وجوه خود در این حساب همانند کلیه حساب‌های بانک پارسیان از تمامی شعب به حساب سپرده قرض الحسنه جاری خود دسترسی داشته باشید.
شما می توانید از گستره وسیع خدمات الکترونیکی پارسیان از قبیل کارت نقدی متصل به حساب (حساب قرض الحسنه جاری حقیقی)، تلفن بانک، اینترنت بانک، موبایل بانک و SMS
استفاده کنید.
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری در بانک پارسیان، می توانید از خدمات زیر بهره مند شوید:
استفاده از دسته چک و کارت نقدی متصل به حساب: با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری شما علاوه بر امکان استفاده از دسته چک می توانید کارت الکترونیکی نقدی متصل به این حساب را نیز در زمان افتتاح حساب و بدون نیاز به مراجعه مجدد به شعبه دریافت کنید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

وام بدون ضامن
×
وام بدون ضامن
وام بدون ضامن با اپلیکیشن رده