سپرده سرمایه‌گذاری حامی بانک صادرات

سود
18 ٪

مطابق با نرخ بانک مرکزی

کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
قرعه‌کشی
مدارک لازم
هدف از اجرای طرح سپرده گذاری "حامی" (حساب اقساطی مدیریت یارانه)، مدیریت وجوه یارانه توسط خود مردم و تبدیل آن به سرمایه‌گذاری با سود بسیار معقول است.
نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده های بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزی در هر دوره تعیین می‌شود.
مدت این نوع سپردهگذاری از یک تا 15 سال یا بیشتر است که هر 5 سال یکبار تمدید می‌شود.
سرمایه‌گذاری بصورت اقساطی انجام پذیر است .
سود سپرده های سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه محاسبه و مجددا" در همان حساب  سرمایه‌گذاری خواهد شد.
میزان اقساط می تواند تمام یا قسمتی از مبلغ یارانه واریزی باشد .
سپرده‌گذارانی که نزد بانکهای دیگر دارای حساب یارانه می باشند می‌توانند حسب درخواست، شناسه شبای خود را به بانک صادرات ارائه نمایند تا در سررسید تعیین شده، مبلغ واریزی یارانه به حساب "حامی" آنها منتقل و سپرده گذاری گردد.
امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر می باشد .
افتتاح حساب مشترک گنجینه سپهر برای متقاضیان امکان پذیر شد.
برداشت هر مبلغی از موجودی حساب در هر زمان برای مشتریان با رعایت حداقل مانده یک میلیون ریال امکان پذیر شد.

اصل و کپی شناسنامه

هدف از اجرای طرح سپرده گذاری "حامی" (حساب اقساطی مدیریت یارانه)، مدیریت وجوه یارانه توسط خود مردم و تبدیل آن به سرمایه‌گذاری با سود بسیار معقول است.
نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده های بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزی در هر دوره تعیین می‌شود.
مدت این نوع سپردهگذاری از یک تا 15 سال یا بیشتر است که هر 5 سال یکبار تمدید می‌شود.
سرمایه‌گذاری بصورت اقساطی انجام پذیر است .
سود سپرده های سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه محاسبه و مجددا" در همان حساب  سرمایه‌گذاری خواهد شد.
میزان اقساط می تواند تمام یا قسمتی از مبلغ یارانه واریزی باشد .
سپرده‌گذارانی که نزد بانکهای دیگر دارای حساب یارانه می باشند می‌توانند حسب درخواست، شناسه شبای خود را به بانک صادرات ارائه نمایند تا در سررسید تعیین شده، مبلغ واریزی یارانه به حساب "حامی" آنها منتقل و سپرده گذاری گردد.
امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر می باشد .
افتتاح حساب مشترک گنجینه سپهر برای متقاضیان امکان پذیر شد.
برداشت هر مبلغی از موجودی حساب در هر زمان برای مشتریان با رعایت حداقل مانده یک میلیون ریال امکان پذیر شد.