سپرده سرمایه گذاری متخصصین بانک صادرات

سود
18 ٪

طبق نرخ اعلام شده در بانک مرکزی 

حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
قرعه‌کشی
مدارک لازم

هدف از اجرای این طرح،ایجاد سرمایه‌ای مطمئن از محل پس اندازهای تدریجی به منظور تأمین مالی اهداف و پروژه های متخصصین کشور در آینده است.
این طرح می تواند از یک تا بیست سال یا بیشتر ادامه داشته و سرمایه قابل توجهی در اختیار متخصصین قرار دهد.
نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده‌های بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزی در هر دوره تعیین می‌کند.
مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 20 سال یا بیشترمی باشدکه هر 5 سال یکبار تمدید می‌شود
سرمایه‌گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی امکان پذیرمی باشد.
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه محاسبه و مجددا" در همان حساب سرمایه‌گذاری خواهد شد.
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 1000000 ریال است.
تعـــیین میزان و تعداد اقساط و سرمایه پایان دوره (بجز قسط اول) با ضریبی از200000 ریال به عهده سپرده گذار  است.
برداشت از حساب یا مسدود نمودن آن تا زمان رسیدن فرد به سن قانونی توسط والدین و یا ولی قهری امکان پذیر است.
در صورت توقف جریان سپرده‌گذاری سود حاصله متناسب با مدت برای سپرده‌های اندوخته شده تا پایان دوره محاسبه و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
تأخیر یا عدم پرداخت اقساط شامل هیچگونه جریمه‌ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده‌های ماه های قبل نخواهد بود.
 امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
 واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر می باشد .
افتتاح حساب مشترک گنجینه سپهر برای متقاضیان امکان پذیر شد.
برداشت هر مبلغی از موجودی حساب در هر زمان برای مشتریان با رعایت حداقل مانده یک میلیون ریال امکان پذیر شد.
کپی و اصل شناسنامه

هدف از اجرای این طرح،ایجاد سرمایه‌ای مطمئن از محل پس اندازهای تدریجی به منظور تأمین مالی اهداف و پروژه های متخصصین کشور در آینده است.
این طرح می تواند از یک تا بیست سال یا بیشتر ادامه داشته و سرمایه قابل توجهی در اختیار متخصصین قرار دهد.
نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده‌های بلند مدت متناظر مصوب بانک مرکزی در هر دوره تعیین می‌کند.
مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 20 سال یا بیشترمی باشدکه هر 5 سال یکبار تمدید می‌شود
سرمایه‌گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی امکان پذیرمی باشد.
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه محاسبه و مجددا" در همان حساب سرمایه‌گذاری خواهد شد.
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 1000000 ریال است.
تعـــیین میزان و تعداد اقساط و سرمایه پایان دوره (بجز قسط اول) با ضریبی از200000 ریال به عهده سپرده گذار  است.
برداشت از حساب یا مسدود نمودن آن تا زمان رسیدن فرد به سن قانونی توسط والدین و یا ولی قهری امکان پذیر است.
در صورت توقف جریان سپرده‌گذاری سود حاصله متناسب با مدت برای سپرده‌های اندوخته شده تا پایان دوره محاسبه و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
تأخیر یا عدم پرداخت اقساط شامل هیچگونه جریمه‌ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده‌های ماه های قبل نخواهد بود.
 امکان پرداخت اقساط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت .
 واریز چند قسط بصورت یکجا امکان پذیر می باشد .
افتتاح حساب مشترک گنجینه سپهر برای متقاضیان امکان پذیر شد.
برداشت هر مبلغی از موجودی حساب در هر زمان برای مشتریان با رعایت حداقل مانده یک میلیون ریال امکان پذیر شد.