حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز آینده سازان بانک صادرات

حداقل موجودی
20,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای
قرعه‌کشی

به منظور قدردانی و تشویق دانش آموزان کوشا، چنانچه صاحب حسابی، در مقطع راهنمایی و یا دبیرستان به عنوان دانش آموز ممتاز شناخته شود، در صورت مفتوح بودن حساب ، حداکثر تا مبلغ 400،000 ریال به عنوان جایزه از طرف بانک به حساب وی منظور خواهد شد. 

مدارک لازم

سپرده قرض‌الحسنه‌ایی است برای دانش‌آموزان با امکان استفاده از سپهرکارت 
به این سپرده سودی تعلق نمی گیرد .
از امتیازات جذب سپرده،اعطای جایزه و دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه است
حساب فوق با حداقل مبلغ 200,000 ریال افتتاح می‌گردد.
به منظور قدردانی و تشویق دانش آموزان کوشا، چنانچه صاحب حسابی، در مقطع راهنمایی و یا دبیرستان به عنوان دانش آموز ممتاز شناخته شود، در صورت مفتوح بودن حساب ، حداکثر تا مبلغ 400،000 ریال به عنوان جایزه از طرف بانک به حساب وی منظور خواهد شد.
 
متقاضی افتتاح حساب می‌بایست دانش‌آموز باشد .

اصل و تصویر شناسنامه
گواهی تحصیلی از واحد آموزشی 
مراحل انجام افتتاح حساب

سپرده قرض‌الحسنه‌ایی است برای دانش‌آموزان با امکان استفاده از سپهرکارت 
به این سپرده سودی تعلق نمی گیرد .
از امتیازات جذب سپرده،اعطای جایزه و دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه است
حساب فوق با حداقل مبلغ 200,000 ریال افتتاح می‌گردد.
به منظور قدردانی و تشویق دانش آموزان کوشا، چنانچه صاحب حسابی، در مقطع راهنمایی و یا دبیرستان به عنوان دانش آموز ممتاز شناخته شود، در صورت مفتوح بودن حساب ، حداکثر تا مبلغ 400،000 ریال به عنوان جایزه از طرف بانک به حساب وی منظور خواهد شد.