سپرده بلند‌مدت یک‌ساله بانک کارآفرین

سود
16 ٪

بین ۳ تا ۶ ماه نرخ شکست ۱۱.۵ درصد و بین ۶ ماه تا یکسال نرخ شکست ۱۳.۵ درصد است

سقف سود
18 ٪

این حساب دوساله بوده و برداشت زودتر از موعد دارای نرخ شکست ۱۵.۵ درصد است

حداقل موجودی
1,000,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای