اوراق گواهی سپرده بانک رفاه کارگران

سود
18 ٪

درصورت بستن حساب زودتر از موعد یکسال نرخ شکست ۱۰درصد است

حداقل موجودی
100,000 تومان
کارت بانکی
دسترسی آنلاین
تخفیف بیمه‌ای