همکاری با ما

اگر توانایی تحلیل و مقایسه خدمات بانکی را دارید، با ما تماس بگیرید.

  • مدرک و رشته تحصیلی‌تان برای ما مهم نیست
  • سابقه کاری شما می‌تواند مزیت باشد
  • سن و سال‌ و جنسیت برای ما اهمیتی ندارد، مهم این است که ذهنی فعال داشته باشد
  • انطباق پذیر، علاقه‌مند به تغییر
  • چند مهارت، توانایی کار تیمی
  • دارای ذهن فرایندی و قدرت تحلیل
  • آشنایی با Microsoft Office
  • توانایی برقراری ارتباط مؤثر