شرایط استفاده

با آن که تلاش بسیاری خواهد شد تا اطلاعات رده همیشه به‌روز باشد اما تارنمای «رده» و مدیران آن تضمینی برای به روز بودن صددرصد درست اطلاعات نمی‌دهند و در این زمینه مسئولیتی را نمی‌پذیرند.