دریافت شماره شبا موسسه اعتباری ملل (عسکریه)

محاسبه شبا و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری ملل (عسکریه)

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای است 24 رقمی مطابق با استاندارد ISO-13616 که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند.
آشنایان و طرف‌های تجاری شما با استفاده از «شبا» می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
در این بخش می‌توانید با وارد کردن شماره حساب بانکی شماره شبای مربوط به آن را دریافت کنید.

 بروزرسانی: بنا به درخواست مکرر کاربران گرامی سرویس محاسبه شبا بانک ملت اضافه شد.