مرور برچسب

کالا

وام خرید کالا بانک رفاه کارگران

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود. وام خرید کالا تسهیلاتی از نوع فروش اقساطی است که بابت خرید کالاهایی که به‌طور مداوم مورد استفاده قرار می‌گیرند و طول عمر مفید مورد انتظار آن‌ها حداقل یک سال است و از طرف بانک‌ها…
مطالعه مطلب ...

وام خرید کالا بانک آینده

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود. برای خرید کالا می‌توانید از اکثر بانک‌های ایران وام بگیرید. کالا باید تولید داخل باشد طبق آیین‌نامه باید از فروشندگان مشخصی که وزارت صنعت و معدن فهرست کرده خرید کنید. پس از…
مطالعه مطلب ...

وام خرید کالا بانک گردشگری

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود. برای خرید کالا می‌توانید از اکثر بانک‌های ایران وام بگیرید. کالا باید تولید داخل باشد طبق آیین‌نامه باید از فروشندگان مشخصی که وزارت صنعت و معدن فهرست کرده خرید کنید. پس از…
مطالعه مطلب ...

وام خرید کالا بانک حکمت ایرانیان

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود. برای خرید کالا می‌توانید از اکثر بانک‌های ایران وام بگیرید. کالا باید تولید داخل باشد طبق آیین‌نامه باید از فروشندگان مشخصی که وزارت صنعت و معدن فهرست کرده خرید کنید. پس از…
مطالعه مطلب ...

وام خرید کالا بانک قوامین

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود. برای خرید کالا می‌توانید از اکثر بانک‌های ایران وام بگیرید. کالا باید تولید داخل باشد طبق آیین‌نامه باید از فروشندگان مشخصی که وزارت صنعت و معدن فهرست کرده خرید کنید. پس از…
مطالعه مطلب ...

وام خرید کالا بانک ایران زمین

در حال حاضر این وام ارائه نمی‌شود. برای خرید کالا می‌توانید از اکثر بانک‌های ایران وام بگیرید. کالا باید تولید داخل باشد طبق آیین‌نامه باید از فروشندگان مشخصی که وزارت صنعت و معدن فهرست کرده خرید کنید. پس از…
مطالعه مطلب ...