مرور

کوتاه‌‌مدت 9 ماهه

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نه‌ماهه:
با حفظ موجودی برای مدت 9 ماه و با نرخ بیشتر از سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت صورت می‌پذیرد.

  • اگر سرمایه‌ای دارید که حداقل برای 9 ماه به آن احتیاج ندارید این نوع سپرده برای شما مناسب است.
  • به‌طور معمول تا 9 ماه نمی‌توانید از حسابتان برداشت کنید ولی برخی از خدمات بانک‌ها با شرایطی امکان برداشت را به شما می‌دهند.
  • برخی از بانک‌ها در ازای افتتاح حساب به مدت 9 ماه تخفیف‌هایی را در خدمات بیمه‌ای شرکت بیمه خود برای سپرده‌گذار در نظر می‌گیرند.

جدول زیر می‌تواند راهنمای شما برای انتخاب بهترین بانک با توجه به نیازتان باشد.

شرکت سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
بانک آینده - - 0 0 0
بانک اقتصاد نوین - - 0 0 0
بانک انصار - - 0 0 0
بانک ایران زمین - - 0 0 0
بانک تجارت - - 0 0 0
بانک توسعه تعاون - - 0 0 0
بانک توسعه صادرات - - 0 0 0
بانک حکمت ایرانیان - - 0 0 0
بانک خاورمیانه - - 0 0 0
بانک دی - - 0 0 0
بانک رفاه کارگران - - 0 0 0
بانک سامان - - 0 0 0
بانک سرمایه - - 0 0 0
بانک سپه - - 0 0 0
بانک سینا - - 0 0 0
بانک شهر - - 0 0 0
بانک صادرات - - 0 0 0
بانک قوامین - - 0 0 0
بانک مسکن - - 0 0 0
بانک ملت - - 0 0 0
بانک ملی - - 0 0 0
بانک مهر اقتصاد - - 0 0 0
بانک پارسیان - - 0 0 0
بانک پاسارگاد - - 0 0 0
بانک کشاورزی - - 0 0 0
بانک گردشگری - - 0 0 0
موسسه اعتباری توسعه - - 0 0 0
موسسه اعتباری ملل (عسکریه) - - 0 0 0
موسسه اعتباری کوثر - - 0 0 0
پست بانک - - 0 0 0