مرور

کوتاه‌‌مدت 6 ماهه

اگر در 6 ماه آینده به اندوخته خود نیازی ندارید. سپرده‌های کوتاه‌مدت 6‌ماهه این امکان را برای شما فراهم می‌کنند که درزمانی که به اندوخته خود نیاز ندارید آن را افزایش دهید.
شما با افتتاح سپرده 6 ماهه بیشتر از سپرده‌های روزشمار و 3‌ماهه سود دریافت خواهید کرد. سود اندوخته شما به‌صورت ماهانه به شما پرداخت می‌شود و در انتهای مهلت 6‌ماهه می‌توانید اصل و سود اندوخته خود را برداشت کنید. بانک‌ها پرداخت سود این سپرده‌ها را تضمین می‌کنند.

  • برخی از بانک‌ها برای افتتاح این نوع حساب نیز تخفیف‌هایی برای بخش بیمه خود قائل می‌شوند

برای افتتاح این حساب کافی ست 18 سال تمام داشته باشید و به همراه‌کارت ملی و شناسنامه به شعب بانک مراجعه کنید.

جدول زیر می‌تواند به بسیاری از سوالات شما پاسخ دهد:

شرکت سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
بانک آینده - - 0 0 0
بانک اقتصاد نوین - - 0 0 0
بانک انصار - - 0 0 0
بانک ایران زمین - - 0 0 0
بانک تجارت - - 0 0 0
بانک توسعه تعاون - - 0 0 0
بانک توسعه صادرات - - 0 0 0
بانک حکمت ایرانیان - - 0 0 0
بانک خاورمیانه - - 0 0 0
بانک دی - - 0 0 0
بانک رفاه کارگران - - 0 0 0
بانک سامان - - 0 0 0
بانک سرمایه - - 0 0 0
بانک سپه - - 0 0 0
بانک سینا - - 0 0 0
بانک شهر - - 0 0 0
بانک صادرات - - 0 0 0
بانک قوامین - - 0 0 0
بانک مسکن - - 0 0 0
بانک ملت - - 0 0 0
بانک ملی - - 0 0 0
بانک مهر اقتصاد - - 0 0 0
بانک پارسیان - - 0 0 0
بانک پاسارگاد - - 0 0 0
بانک کارآفرین - - 0 0 0
بانک کشاورزی - - 0 0 0
بانک گردشگری - - 0 0 0
موسسه اعتباری توسعه - - 0 0 0
موسسه اعتباری ملل (عسکریه) - - 0 0 0
موسسه اعتباری کوثر - - 0 0 0
پست بانک - - 0 0 0