مرور

کوتاه‌‌مدت عادی

حساب سپرده‌ای که به عنوان کوتاه‌مدت عادی افتتاح می‌شود، قابل برداشت است و  اغلب بانک‌ها سودهای روزشمار برای آن می‌پردازند.

  • اغلب این نوع حساب‌ها دارای کارت بانکی هستند
  • قابلیت انجام عملیات بانکی از طریق وب‌سایت آن بانک را دارند
  •  برخی از بانک‌ها برای افتتاح این نوع حساب نیز تخفیف‌هایی برای بخش بیمه خود قائل می‌شوند

اگر می‌خواهید سپرده خود را در بانکی قرار دهید که بتوانید علاوه بر برداشت‌های مکرر، سود نیز دریافت کنید، حساب «سپرده کوتاه‌مدت عادی» بهترین پیشنهاد برای شماست.

برای افتتاح این حساب کافی است 18 سال تمام داشته باشید و به همراه‌کارت ملی و شناسنامه به شعب بانک مراجعه کنید.

این حساب‌ها دارای سودی معین توسط بانک‌ها هستند ولی برخی بانک‌ها با افزایش میزان سپرده، سود آن‌را نیز افزایش می‌دهند
در جدول زیر سقف این سود بر اساس میزان مبلغ سپرده معین شده است.

برای مبالغ بالا بهتر است با خود شعبه برای میزان سود آن مذاکره کنید.

شرکت سود حداقل موجودی کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای
بانک آینده 10 ٪ 10,000 تومان 1 1 0
بانک اقتصاد نوین 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک انصار 10 ٪ 20,000 تومان 1 1 0
بانک ایران زمین 10 ٪ 100,000 تومان 1 1 0
بانک تجارت 10 ٪ 10,000 تومان 1 1 0
بانک توسعه تعاون 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک توسعه صادرات 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک حکمت ایرانیان 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک خاورمیانه 10 ٪ 50,000 تومان 0 0 0
بانک دی 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک رفاه کارگران 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک سامان 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک سرمایه 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک سپه 10 ٪ 20,000 تومان 1 1 0
بانک سینا 10 ٪ 60,000 تومان 1 1 0
بانک شهر 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک صادرات 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک صنعت و معدن 10 ٪ - 0 0 0
بانک قوامین 10 ٪ 20,000 تومان 1 1 0
بانک مسکن 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک ملت 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک ملی 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
بانک مهر اقتصاد 10 ٪ 50,000 تومان 0 1 0
بانک پارسیان 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 1
بانک پاسارگاد 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 1
بانک کارآفرین 10 ٪ 100,000 تومان 1 1 0
بانک کشاورزی 10 ٪ 10,000 تومان 1 1 0
بانک گردشگری 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0
موسسه اعتباری توسعه 10 ٪ - 0 0 0
موسسه اعتباری ثامن 10 ٪ - 0 0 0
موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 10 ٪ - 1 1 0
موسسه اعتباری نور 10 ٪ - 1 1 0
موسسه اعتباری کاسپین 10 ٪ - 1 1 0
موسسه اعتباری کوثر 10 ٪ 50,000 تومان 0 1 0
پست بانک 10 ٪ 50,000 تومان 1 1 0