کارت اعتباری

کارت اعتباری در تعریف کنونی نظام بانکی ما، کارتی است که بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌کنند برای انتقال غیر نقدی پول به فروشگاه‌های مشخص شده. برای همین محتوای این خدمات، با وام‌های تعمیرات مسکن یا خرید کالا تفاوت چندانی ندارد.

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
وام نقدی کارگشا بانک آینده 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا ترنج کارت بانک آینده 16 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا خرید کالا بانک اقتصاد نوین 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا حاتم بانک انصار 15 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا بانک تجارت 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا بانک دی 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا فیروزه کارت بانک دی 7 ٪ 0 36 ماه اعتبار شغلی
30,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا کارت اعتباری بانک سامان 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
50,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
کارت اعتباری طرح سرافراز بانک سپه 18 ٪ 0 36 ماه اعتبار شغلی
50,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا خرید کالا بانک سینا 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا بانک صادرات 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا پرنیان پلاس بانک ملت 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا بانک ملی 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا بانک مهر اقتصاد 15 ٪ 0 48 ماه ضامن رسمی
30,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا بانک پارسیان 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام نقدی بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا خرید کالا بانک کشاورزی 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت
وام خرید کالا طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
48,000,000 میلیون تومان نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت نیازمند عضویت