کارت اعتباری

کارت اعتباری در تعریف کنونی نظام بانکی ما، کارتی است که بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌کنند برای انتقال غیر نقدی پول به فروشگاه‌های مشخص شده. برای همین محتوای این خدمات، با وام‌های تعمیرات مسکن یا خرید کالا تفاوت چندانی ندارد.

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام قسط وام هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
وام خرید کالا ترنج کارت بانک آینده 16 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,757,852 تومان 0- 13,282,659 تومان 63,449,333 تومان
وام نقدی کارگشا بانک آینده 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 723,048 تومان 1,626,261 تومان 6,029,725 تومان 25,666,000 تومان
وام خرید کالا خرید کالا بانک اقتصاد نوین 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 9,351,000 تومان 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان
وام خرید کالا حاتم بانک انصار 15 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
20,000,000 تومان 693,307 تومان 0- 4,959,037 تومان 24,735,000 تومان
وام خرید کالا بانک تجارت 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
10,000,000 تومان 361,524 تومان 1,626,261 تومان 3,014,862 تومان 12,891,000 تومان
دی کارت بانک دی 15 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,039,960 تومان 0- 7,438,555 تومان 37,657,500 تومان
وام خرید کالا فیروزه کارت بانک دی 7 ٪ 0 36 ماه اعتبار شغلی
30,000,000 تومان 1,084,572 تومان 0- 9,044,587 تومان 39,045,000 تومان
وام خرید کالا بانک دی 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,084,572 تومان 4,878,783 تومان 9,044,587 تومان 39,045,000 تومان
وام خرید کالا کارت اعتباری بانک سامان 18 ٪ 1 60 ماه سند ملک
50,000,000 تومان 1,269,671 تومان 6,098,478 تومان 27,680,282 تومان 74,830,000 تومان
کارت اعتباری طرح سرافراز بانک سپه 18 ٪ 0 36 ماه اعتبار شغلی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 4,065,652 تومان 15,074,312 تومان 66,031,000 تومان
وام خرید کالا خرید کالا بانک سینا 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,084,572 تومان 3,537,117 تومان 9,044,587 تومان 39,035,000 تومان
وام خرید کالا بانک صادرات 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 8,131,304 تومان 15,074,312 تومان 66,581,000 تومان
وام خرید کالا پرنیان پلاس بانک ملت 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 65,035,000 تومان
وام خرید کالا بانک ملی 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 63,975,000 تومان
وام خرید کالا بانک مهر اقتصاد 15 ٪ 0 48 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 881,250 تومان 3,632,745 تومان 12,299,999 تومان 41,735,000 تومان
وام خرید کالا بانک پارسیان 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
30,000,000 تومان 1,084,572 تومان 5,366,661 تومان 9,044,587 تومان 38,525,000 تومان
وام نقدی بانک پاسارگاد 18 ٪ 1 36 ماه مسدودی سپرده
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 16,574,312 تومان 65,930,000 تومان
وام خرید کالا خرید کالا بانک کشاورزی 18 ٪ 0 36 ماه ضامن رسمی
50,000,000 تومان 1,807,620 تومان 0- 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان
وام خرید کالا طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 ٪ 1 36 ماه ضامن رسمی
48,000,000 تومان 1,735,315 تومان 0- 14,471,339 تومان 62,390,000 تومان